اساس كلی در روش های جراحی كاشت مو بر مبنای انتقال موها بصورت واحدهای فوليكول مو حاوی ١ تا ٤ تار مو از نواحی پشت سر كه تراكم بالاتری دارند به نواحی با تراكم كمتر موها در جلوی سر استوار می باشد كه امروزه بدين منظور بطور عمده از ٢ روش جراحی به نام های Follicular Unit Transplantation و Follicular Unit Extraction استفاده می گردد كه بصورت خلاصه به اینها روش های FUE و (FUE (FIT اطلاق ميگردد.

بیشتر بخوانید