عفونت اطاراف ناخن دو حالت حاد و مزمن دارد. هر کدام از ان علت مختلف دارد. راههای درمان نیز متفاوت هست. به عفونت چینهای اطراف ناخن اطلاق میشود و موجب تغییر شکل ناخن میگردد. نام دیگر بیماری عقربک یا پارونیشی هست.عوامل …

بیشتر بخوانید

امواج رادیویی در پوست : امروزه سیستم‌ های امواج رادیویی و کاربرد امواج رادیویی با گسترش روز افزون خود در تخصص‌های پزشکی، حرف‌های زیادی برای گفتن دارند حرف‌هایی در مورد اعمال مطمئن و ایمن برای پزشکان و حرف‌هایی در مورد بهبودی و زیبایی برای بیماران. این بحث اشاره‌ای اجمالی به تکنولوژی رادیو فرکانسی …

بیشتر بخوانید