میکرونیدلینگ چیست؟ میکرونیدلینگ پوستی، در این روش از وسیله برقی که به پوست سوزن می زند استفاده می‌شود این وسیله مخصوص همین کار است. وسیله فوق به شکل خودکار بوده و دارای ۱۲ یا بیشتر سوزن بسیار ریز می‌باشد. این وسیله نوعی ابزار پزشکی است، که در روش میکرونیدلینگ از آن استفاده می‌شود و با این ...

بیشتر بخوانید