میکرودرم ابریشن ( Microdermadrasion ) میکرودرم ابریشن ( Microdermadrasion ) سیستم میکرودرم ابریشن ازاوایل دهه 1380به حوزه پوست و زیبایی کشور معرفی گردید. وبا توجه به مزایای فراوانی که نسبت به روش های مشابه داشت به زودی گسترش وجایگاه ویژه ...

بیشتر بخوانید