انواع موی انسان مقدمه : مراقبت و نگهداری از مو ی سر انسان شامل دو دسته از اعمال است که عبارتند از : 1-مراقبت و تحریک فعالیت متابولیکی بافت اپی درمال پوست سر و ضمائم آن همانند واحدهای پیلوسباسه. 2-محافظت ...

بیشتر بخوانید