عوارض لیزر مو های زائد چیست؟ از عوارض انجام لیزر مو ی زاید میتوان به چند مورد اشاره کرد : سوزش و خارش در محل انجام لیزر، این سوزش بیشتر در موهای تیره و ضخیم همراه تورم دیده می‌شود و البته به سطح تحمل فرد هم بستگی دارد. ...

بیشتر بخوانید