پیگمانتاسیون(pigmentation) : پیگمانتاسیون(pigmentation) رنگ مو قابل رؤیت ترین خصوصیت موی سر است اما همان گونه کهمیدانیم رنگ دار بودن مو عملکردی فیزیولوژیکال در بدن انسان نیست. رنگ مو باعث محافظت از آن در برابر آثار مخرب آفتاب نمی شودهرچند مو ...

بیشتر بخوانید


در اینجا محصولاتی بررسی می شوند که بر اساس حفظ سلامت و نیاز به زیباسازی مو طراحی شده اند، هرچند امروزه مراقبت از مو، استفاده از مواد شیمیایی جهت تغییر ظاهر مو را نیز شامل می شوند، فرآیندهای شیمیایی جدید قادر ...

بیشتر بخوانید