مراحل رشد مو و میزان رویش آن فولیکول پس از ریزشی، مدت زمانی را به استراحت می پردازد و سپس شروع به تولید و ساخت موی جدید می کند. این در واقع همان سیکل رویش موی سر است.هر مو سه ...

بیشتر بخوانید


خواص فیزیکی مو  خواص فیزیکی مو در این بخش نگاهی به چگونگی تغییر در مو خواهیم داشت. می تواند بافته شود پیج و تاب بخورد، رطوبت را جذب کند یا ان را از دست دهد.این خواص می تواند در زمان ...

بیشتر بخوانید