خواص فیزیکی مو  خواص فیزیکی مو در این بخش نگاهی به چگونگی تغییر در مو خواهیم داشت. می تواند بافته شود پیج و تاب بخورد، رطوبت را جذب کند یا ان را از دست دهد.این خواص می تواند در زمان ...

بیشتر بخوانید