بالا کشیدن (لیفت) صورت و بدن با نخ : روند پیرشدن نسوج صورت که در حوالی 30سالگی آغاز میشود باعث معکوس شدن مثلث زیبایی صورت میشود. در نوجوانان تا سن 25سالگی طرح شماتیک صورت به شکل مثلثی است که راس آن …

بیشتر بخوانید