تیکسل یک روش جدید برای جوانسازی و سفت کننده پوست است که به منظور بهبود چین و چروک صورت بدون درد و عوارض قابل توجه طراحی شده است. این دستگاه از مخروطهای گرم استفاده می کند که به صورت و گردن تماس داده می شود تا کلاژن را تحریک کند ، پوست را سفت کند و نفوذ عمیق تر سرم های فعال و جوانساز، نانوفت و PRP را همزمان امکان پذیر می کند. مطالعات علمی اخیر نشان داد تیکسل با درد وعارضه کم و بهبودی سریع بیماران ، نتایج بسیار خوبی را ارائه می دهد.همچنین یکی از روشهای موفق در درمان اسکارهای اکنه می باشد.

بیشتر بخوانید