امواج رادیویی در پوست : امروزه سیستم‌ های امواج رادیویی و کاربرد امواج رادیویی با گسترش روز افزون خود در تخصص‌های پزشکی، حرف‌های زیادی برای گفتن دارند حرف‌هایی در مورد اعمال مطمئن و ایمن برای پزشکان و حرف‌هایی در مورد بهبودی و زیبایی برای بیماران. این بحث اشاره‌ای اجمالی به تکنولوژی رادیو فرکانسی …

بیشتر بخوانید