طول موج در IPL ها :

مطالبی که تاکنون ارائه شد نشان دهنده این است که IPL ها نوری را در محدوده 290 الی 1200 نانومتر تولید و با شدت بالا ساطع می نمایند ،

و می توان از آناه همانند لیزرها در جهت اهداف درمانی بهره جست ولی با توجه به برهمکنش نور و بافت و تئوری جذب انتخاب نور،

توسط کروموفورهای بدن، هرکدام از درمان ها با تابش محدوده خاصی از طول موجهای نور امکان پذیر است،

در حالیکه لامپ گزنون همه طول موجهای نور را (در محدوده 290 الی 1200 نانومتر) با شدت بالا تولید و در همه جهات منتشر می کند.

به همین دلیل، برای تدارک محدوده خاصی از طول موجهای نور در IPL ها از فیلترهای ویژه Cut-Off استفاده می شود.

 این فیلترها در مقابل لامپ گزنون قرار گرفته و فقط محدوده خاصی از طول موجها را عبور می دهند. بنابراین می توان،

با استفاده از فیلترهای مختلف هر قسمتی از محدوده طول موجهای 290 الی 1200 نانومتر را انتخاب و در جهت اهداف درمانی بکار برد.

بدین ترتیب با داشتن یک دستگاه مولد امکان دستیابی به طول موج های متعدد از طریق فیلتر کردن نور خروجی فراهم می گردد.

 

 

در شکل های زیر ساختار فیلتر و نمونه ای از فیلترهای مورد استفاده در یک IPL نشان داده شده است :

عرض پالس در IPL ها :

با توجه به مفاد ارائه شده در مورد TRT ، می بایست عرض پالس نیز در IPL ها قابل تنظیم باشد ،

تا بتوان به اهداف درمانی مورد نظر دست یافت. عرض پالس در IPL های حرفه ای از 3 تا 400 میلی ثانیه،

با فرکانس تا یک هرتز قابل تنظیم است. همچنین پالس خروجی آنها در مدهای نرمال و Burst قابل تابش می باشد.

 

مکانیسم عمل :

با مرور درباره کلیه مطالب ارائه شئه نتایج زیر حاصل می گردد :

IPL ها با روشن کردن لامپ های گزنون توان بالا، نوری را در محدوده طول موجهای 290 الی 1200 نانومتر با شدت بالا تولید و تابش می نمایند.

در IPL ها با قرار دادن فیلترهای ویژه می توان محدوده خاصی از طول موجهای نور را ، که بوسیله کروموفور هدف مورد نظر جذب می شود،

غربال نمود.عرض پالس و مد تابش نور خروجی IPL ها قابل تنظیم است. با عنایت به مراتب فوق، مکانیسم عمل IPL همانند لیزرهاست،

و براساس تئوری جذب انتخابی نور توسط کروموفورهای بدن و Selective Thermolysis توجیه می گردد و با توجه به اینکه،

طیف های مختلفی از طول موج ها قابل فیلتر کردن می باشند لذا IPL ها می توانند کاربردهای گوناگون درمانی را پوشش دهند.

 

سیستمهای Skin Cooling 

همانگونه که در مطالب بل اشاره شد نور تابیده شده به بافت ممکن است علاوه بر بافت هدف در بافت های غیر هدف نیز،

جذب و موجب آسیب بافتی گردد. بطور مثال در انجام Hair Removal ممکن است افزایش حرارت در اپیدرم موجب قرمزی،

و بعضاً تاول در سطح پوست موضع درمان گردد. هرچند انتخاب طول موج مناسب و تنظیم عرض پالس براساس TRT،

بافت هدف و غیر هدف ، تاثیر اساسی در کاهش آسیب بافتهای مجاور و غیر هدف دارد لیکن استفاده از Cooling و خنک کردن بافت،

می تواند تاثیر بسزایی در کیفیت درمان و بخصوص کاهش آسیب بافت های غیر هدف داشته باشد.

 

مزایای سیستم های Cooling  عبارتند از :

  1. امکان کم کردن تعداد و فواصل جلسات درمانی.
  2. ایمنی و اطمینان عملکرد در انواع تایپ های مختلف پوست.
  3. کاهش درد در حین درمان و عدم نیاز به بی بحسی موضعی.
  4. امکان اعمال انرژی های بالاتر و لذا درمان موثرتر به دلیل خنک شدن بافت.
  5. عمل خنک کردن را می توان قبل از تابش ، همزمان با تابش ، یا بعد از تابش انجام داد.
  6. یادآوری اینکه خنک کنندگی بیش از حد بافت خود موجب صدمات بافتی می گردد و لذا باید در استفاده از سیستم های Cooling مورد توجه قرار گیرد.
  7.  

سیستم های Cooling به طور معمول به سه شکل زیر استفاده می شود :

Cold air convection :

  • هدایت هوای سرد شده(تا 30- درجه سانتی گراد) به سمت موضع درمان.

Contact Cooling :

  • تماس دادن هندپیس خنک شده بوسیله مایع سیرکوله یا مواردی چون Ice-pack به موضع درمان.

Cryogen sprays(dynamic)cooling :

  • اسپری گاز یخ زده به موضع درمان قبل از تابش نور که موثرترین روش خنک کردن بافت می باشد.

نکته:

برخی از IPL ها دارای سیستم Skin Cooling داخلی هستند.

 

انواع : IPL

در اول بحث اشاره شد که HPL ها علیرغم فراز و فرود تکنولوژی های دیگر،‌ همچنان در حوزه پوست و زیبایی حضوری قدرتمند،

و ایمن با نتایج روشن دارند این امر موجب گسترش تولیدات سازندگان برای تامین نیاز بازار و توجه بیشتر طراحان به افزایش کارآیی ،

قابلیتها و کیفیت درمانی آنها و نیز user friendly نمودن بیشتر آنها در انواع جدید اشاره شده است. به همین دلیل در سالهای اخیر ،

IPL ها با نام های مختلفی چون CPL ، VPL ، RPL ، I2PL و غیره نیز به بازار ارائه می شوند که ساختار کلی ، کاربردها و مکانیسم عمل همه آنها یکی است.

لیکن تغییراتی در جهت افزایش کیفیت برخی درمانها، کاهش عوارض جانبی و user friendly شدن آنها صورت پذیرفته است.

بنابراین یادآوری این نکته ضروری است که تقریبا همه سازندگان مطرح IPL ها تغییرات یاد شده را در محصولات جدید خود اعمال می کند،

لیکن برخی از آنها محصولات جدید خود را با نام جدید و مطابق با تغییر اعمال شده و برخی دیگر بدون تغییر نام ، با همان نام IPL به بازار ارائه می کنند.

 

به جهت درک بهتر این موضوع در ذیل به برخی از آنها اشاره می گردد :

 (VPL)Variable pulsed light

در IPL های نسل اول عرض پالس و فرکانس قابل تنظیم نبود ، لذا برخی از سازندگان IPL ها ، محصولات جدید خود را ،

که قابلیت تنظیم (Variable)‌ عرض  پالس و فرکانس را داشتند ، به نام VPL به بازار معرفی کردند.

این قابلیت نقش بسیار موثری در کاهش اثرات جانبی و آسیب بافتهای غیر هدف و نیز افزایش ایمنی ،

و کیفیت درمانها دارد و تقریبا همه IPL های جدید دارای این قابلیت می باشند.

 

(CIPL) Cooling Intelligent Pulsed Light

در این IPL ها میزان حرارت بافت موضع درمان توسط یک سنسور، که با سطح پوست موضع درمان در تماس است،

سنجیده می شود و تا زمانیکه دما به میزان مورد نظر (میزان تنظیم شده به وسیله کاربر) نرسیده باشد اجازه shot نمودن را نمی دهد ،

به همین دلیل برخی سازندگان که این قابلیت را در سیستمهای خود اضافه نمودند آن را با نام Cooling Intelligent Pulsed Light به بازار ارائه دادند.

 

(RPL) Rotation Pulsed Light

همانگونه که گفته شد در IPL ها برای تدارک هر محدوده از طول موج های نور از یک فیلتر Cut-Off ویژه استفاده می شود.

لذا بسته درمان مورد نظر و طول موج مورد نیاز فیلتر مربوط به آن در هندپیس قرار می گیرد. هندپیس RPL ها طوری ساخته شده که،

برای تعویض فیلتر نیازی به درآوردن فیلتر و قرار دادن فیلتر بعدی نیست بلکه در هندپیس آن دو فیلتر جای داده شده ،

و اپراتور می تواند با چرخاندن یا کشیدن یک اهرم هرکدام از آنها را به دلخواه در مقابل لامپ گزنون قرار دهد. (rotation).

 

I2PL  در IPL ها بطور مثال؛

وقتی از فیلتر Cut-Off 590 نانومتر استفاده می شود همه طول موجهای پایین تر از 590 نانومتر فیلتر می شوند (عبور نمی کنند) ،

ولی همه طول موجهای بالاتر از آن عبور می کنند. بنابراین اثرات جانبی عبور طول موجهای مادون قرمز ، که لازم نیستند ،

تقریباً اجتناب ناپذیر بوده و بایستی در کنترل درمان مد نظر قرار گیرند. I2PL ها دارای دو فیلتر Cut-Off در هنندپیس خود هستند.

(یکی برای فیلتر نمودن طول موجهای پایینتر از محدوده مورد نظر و دیگری برای فیلتر نمودن طول موجهای بالاتر از محدوده مورد نظر).

بنابراین محدوده طول موجی دقیق تری را تدارک دیده و بدین ترتیب درمانی ایمن تر با عوارض کمتر و کیفیت بالاتر را امکان پذیر می سازند.

 

سوالات خود را در خصوص خدمات ( پوست و مو، زیبایی، لیزر ) با مشاورین کلینیک باران در میان بگذارید.

ما بصورت 24 ساعته پاسخگوی شما عزیزان هستیم.

01132288838