لایه برداری با AHA (آلفا هیدروکسی اسید) به علت توانایی و سودمندی درمانی و زیباسازی (aesthetic) در پوست و زمان بهبودی سریع در درماتولوژی عمومیت دارند. AHA ها به دلیل ایجاد حداقل  عوارض بلافاصله بعد لایه برداری تحت عنوان  Lunchtime Peeling سطحی …

بیشتر بخوانیدمقدمه از سال ۱۹۴۱ که دکتر الر و دکتر ولف  پیلهای یشیمیایی را برای برطرف کردن لکه ها و اسکارها به کارگرفتند این روشها در متون پزشکی آمریکایی وارد شد. از آن زمان پزشکان فهم خود از فیزیولوژی این پروسه ...

بیشتر بخوانید