پوسته ریزی و ورقه شدن ناخن (Onychoschizia) :

پوسته ریزی ناخن ها که بصورت جدا شدن ورقه ای صفحه ناخن بخصوص در انتهای ناخن مشاهده می شود را بعنوان دیستروفی ورقه ای ناخن (lamellar nail dystrophy) ،

یا انیکوشیزی می شناسیم. لایه های صفحه رشد ناخن از پروتئین های فیبروزه ساخته شده اند که به آن کراتین می گویند.

این پروتئین ها موجب تقویت صفحه ناخن شده و بستر ناخن ها و انگشتان را از تروما و ضربه محافظت می کنند.

 

عوامل متعددی موجب آسیب به صفحه ناخن و ایجاد ورقه شدن ناخن ها می گردد :

عوامل خارجی :

 1. شستشوی مکرر دستها موجب خشک و مرطوب شدن مکرر ناخن ها می گردد.
 2. استفاده مکرر از لاک ناخن و پاک کردن آن
 3. پوشیدن دستکش های پلاستیکی و تعریق در داخل دستکش
 4. تماس با مواد شیمیائی
 5. استفاده از ناخن های مصنوعی و مصرف چسب های ناخن
 6. زندگی در مناطق گرم و مرطوب
 7. بلند کردن ناخن ها و ضربات فیزیکی به ناخن

عوامل داخلی (درونی) :

 1. کم خونی بخصوص فقر آهن
 2. بیماریهای تیروئید (بطورعمده در کم کاری تیروئید)
 3. تغییرات سنی (پیر شدن)
 4. بیماریهای زنتیکی مانند سندرم ناخن زرد (Yellow nail syndrom) و اختلالات تعریق بدن
 5.  سوء تغذیه
 6. بیماریهای پوستی مانند لیکن پلان و پسوریازیس
 7. مصرف داروها مانند روآکوتان

درمان :

 1. کوتاه کردن منظم ناخن ها
 2. درمان بیماریهای زمینه ای مانند کم خونی و اختلالات تیروئیدی
 3. اجتناب از آرایش ناخن و لاک ناخن
 4. کاهش ضربه به ناخن
 5. مرطوب کردن ناخن ها با ترکیبات گلیسیرین و وازلین
 6. استفاده از سفت کننده های ناخن. البته گاهی مصرف این سفت کننده ها ممکن است موجب حساسیت های موضعی شود.