نور درمانی ( UV THERAPY UV Ultra Violet) :

با توجه به وجود طیف کامل امواج ماوراءبنفش (UV: Ultra Violet) در نور خورشید، می‌توان گفت انسان از بدو خلقت به طور ناخواسته،

از مزایا و عوارض احتمالی امواج ماوراء‌بنفش بهره‌مند بوده است. لیکن امروزه با شناخت وسیع و دقیق امواج الکترومغناطیس و تعیین اثرات بیولوژیک،

هر کدام از طول موج‌های آن، اثرات درمانی و عوارض احتمالی هر بخش از طول موج‌های امواج UV نیز مورد شناسایی قرار گرفته،

و موجب ساخت و گسترش تجهیزات گوناگونی برای بهره‌گیری از خواص آنها در انواع درمانهای پزشکی گشته است. با توجه به مفاد فوق ،

و سهم زیاد تجهیزات UV therapy در درمانهای پوستی، در این فصل به ارائه مطالبی در خصوص uv therapy با نگاهی اجمالی به موارد زیر خواهیم پرداخت:

 • UV and Photobiology
 • UV Therapy
 • UVB Phototherapy
 • PDT, UVA & PUVA Phototherapy
 • Blue Light Acne Treatment

UVB Light Therapy for Psoriasis - Panorama Dermatology Clinic

امواج الکترومغناطیسی :

امواج الکترومغناطیسی شامل طیف گسترده‌ای از طول موج‌های نور هستند که هر محدوده‌ای از آنها دارای ویژگی‌ها و اثرات بیولوژیکی،

و کاربردهای پزشکی و صنعتی خاص بوده و بر آن اساس نیز نام پروژه‌ای به خود گرفته‌اند در جدول زیر طیف کلی امواج الکترومغناطیس آورده شده است :

 

جدول

 

امواج ماوراءبنفش :

امواج ماوراءبنفش شامل طول موج‌های100 الی 400 نانومتر بوده و خود آنها نیز براساس ویژگی‌ها و اثرات به چهار بخش تقسیم می‌شوند:

 

شکل

 

 1. Vacuum UV :

شامل طول موج‌های 100 الی 200 نانومتر بوده و فقط در محیط خلاء قابل بهره‌برداری است زیرا این طول موج‌ها ،

توسط هوا جذب می‌شوند به همین دلیل نیز در فتوتراپی مورد توجه نمی‌باشد.

 1. UVC :

امواج ماوراء‌بنفش کوتاه شامل طول موج‌های 200 الی 290 نانومتر که دارای اثرات میکروب‌کشی بوده و در آزمایشگاه‌ها و مراکز درمانی ،

و نیز آشپزخانه‌ها برای استریل نمودن محیط و همچنین برای اهداف تشخیصی و تحقیقاتی به کار برده می‌شوند. امواج UVC برای پوست خطرناک است،

و خوشبختانه امواج UVC منتشره از خورشید بدلیل جذب در لایه ازن و ذرات بخار آب موجود در جو، به زمین نمی‌رسند.

 1. UVB :

امواج ماوراء‌بنفش میانی شامل طول موج‌های 290 الی 320 نانومتر بوده و بیشترین اثرات فیزیولوژیک امواج ماوراء‌بنفش در پوست،

مربوط به این محدوده می‌باشد. این طول موج‌ها اثر التهابی روی پوست دارند و به همین دلیل به امواج آفتاب سوختگی هم معروفند.

 1. VUA :

امواج ماوراء‌بنفش بلند شامل طول موج‌های 320 الی 400 نانومتر که اثر برنزه‌نمودن (Sun-Tanning) روی پوست دارند و بصورت تنها ،

و یا به همراه داروهای photosensitive برای فتوتراپی و فتوشیموتراپی و نیز تشخیص برخی بیماری‌های پوست بکار برده می‌شوند.

طول موج‌های 365 نانومتر این محدوده به امواج Black Light و Wood’s Light نیز معروفند.

 

تولید امواج ماوراء‌بنفش :

برای تولید امواج UV از لامپ‌های تخلیه‌ای جیوه، لامپ‌های بخار جیوه، لامپ‌های گزنون و دیود استفاده می‌شود.

این لامپها در اندازه و شکل‌های گوناگون ساخته شده و براساس اهداف درمانی تجهیزات، به تعداد لازم در درون آنها قرار می‌گیرند.

 

برهمکنش امواج ماوراء‌بنفش و پوست :

همانگونه که در فصل اول در خصوص برهمکنش‌ نور و بافت توضیح داده شد، امواج UV نیز در برهمکنش با بافت‌های بدن،

با چهار وضعیت بازتاب، جذب، انتشار و یا عبور مواجه می‌شوند و اینکه کدام وضعیت بیشتر بروز کند بستگی به طول موج نیز،

در برهمکنش با بافت‌های بدن با چهار وضعیت بازتاب، جذب، انتشار و یا عبور مواجه می‌شوند و اینکه کدام وضعیت بیشتر بروز کند ،

بستگی به طول موج، برخورد مستقیم با انعکاسی نور و مواردی از این قبیل دارد شکل زیر را ملاحظه کنید:

 

شکل

 

پوست انسان در مقابل تابش امواج UV حاصل از خورشید، بصورت حاد و مزمن واکنش نشان می‌دهد :

 

واکنش‌های حاد مانند :

 • Erytherma (sunburn)
 • Immediate pigmentation
 • Delayed pigmentation (suntan)
 • Skin thickening

و واکنش‌های مزمن نظیر :

 • Dry coarse leathery appearance
 • Loss of skin elasticity
 • Dilated capillaries and easy bruising
 • Thin, transparent, fragile tissue
 • Solar keratoses
 • Skin cancer (melanoma, basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma)

به همین دلیل پوست انسان نیازمند حفاظت در مقابل امواج uv است. اما :

نکته: شاید با توجه به واکنش‌های پوست در مقابل uv، که اغلب مضر به نظر می‌رسند، صحبت از uv therapy یعنی درمان بیماری‌های پوست،

بوسیله اشعه‌ای که خود موجب بیماری‌های پوستی است، جای سؤال باشد. در این خصوص باید توجه داشت که واکنش‌های پوست در مقابل تابش UV،

در صورت کنترل طول موج تابش، میزان انرژی اشعه تابیده شده و زمان درمان، بسیار مفید بوده و برای درمان انواع بیماریهای پوست قابل بهره‌برداری‌اند.

همچنین تابش UV بر پوست انسان، در مواردی نظیر تولید ویتامین D، ضروری و حیاتی است. لیکن بدلیل اینکه کنترل طول موج تابش،

میزان انرژی اشعه تابیده شده و زمان آن در موارد قرارگرفتن در معرض خورشید امکانپذیر نیست لذا احتمال بروز عوارض یادشده نیز ،

در بهره‌برداری از uv خورشید بالاتر است. در صورتیکه تجهیزات uv therapy دارای کنترل‌های لازم برای جلوگیری از بروز عوارض یادشده بوده ،

و با تابش طول موج مشخص با انرژی و زمان تعیین شده، براساس وضعیت بیمار، صرفاً از اثرات مطلوب آن بهره‌برداری می‌کنند.

 

UV THERAPY :

قبل از شروع این مبحث لازم است اشاره نمود که هر چند همه درمانهای پزشکی را که با بهره‌گیری از منابع نور انجام می‌شوند مانند استفاده از لیزرها،

نور مرئی، مادون قرمز uv، (IR و فتودینامیک‌تراپی) را می‌توان فتوتراپی نامید لیکن در بسیاری از منابع معتبر پوست، فتوتراپی،

به استفاده از امواج uv (و بعضاً نور مرئی) و درمانهای پزشکی اشاره دارد و لذا ممکن است بحث uv therapy در بسیاری از منابع با عنوان فتوتراپی آورده شود.

در این مبحث به جهت تفکیک و تحدید موضوع از اصطلاح uv therapy استفاده خواهد شد. uv therapy به معنی استفاده از امواج ماوراء‌بنفش ،

برای اهداف درمانی است. با توجه به مطالب ارائه شده قبلی، امواج ماوراء‌بنفش میانه (UVB) بیشترین سهم را در درمانهای درماتولوژی دارند،

ولی اخیراً امواج UVA (امواج ماوراء‌بنفش بلند) نیز بصورت تنها یا ترکیب با UVB و یا به همراه داروهای حساس به نور، به درمانهای درماتولوژی اضافه شده‌اند.

به همین دلیل در ادامه فصل، پس از نگاهی اجمالی به مکانیسم‌های احتمالی uv therapy و کاربردهای آن در درمانهای پوستی،

به بحث پیرامون امواج UVA، PUVA و تجهیزات مرتبط و نیز بدلیل نزدیکی محدوده امواج نور آبی با UV به اثر درمانی نور آبی برای درماتولوژی خواهیم پرداخت.

 

مکانیسم عمل در UV Therapy :

همه درمانهای فتوتراپی از طریق جذب نور تابیده شده در کروموفورهای طبیعی بافت هدف عمل می‌کند اثرات درمانی امواج UV نیز ،

حاصل جذب این امواج در برخی کروموفورهای هدف در پوست است امروزه مطالعات گسترده‌ای برای تعیین دقیق همه کروموفورم‌های جاذب امواج UV ،

و نیز مشخص‌نمودن سیکل‌های فیزیولوژیک طی شده بعد از جذب UV در پوست، در مراکز دانشگاهی دنیا صورت می‌گیرد ،

و تاکنون نتایج فراوانی را به بار آورده است لیکن هنوز بسیاری از مکانیسم‌های عملکرد UV هنوز ناشناخته‌اند.

برخی کروموفورهای جاذب و متأثر از تابش امواج UV در پوست عبارتند از:

 • Nucleic acids, resulting in dimmers, adducts, hydrates and cross-links.
 • Proteins
 • Porphyrins
 • Carotenoids
 • Steroids
 • Quinones

جذب امواج UV توسط کروموفورهای فوق موجب شروع سیکل‌های فیزیولوژیک گوناگون مانند شکل‌گیری ROSها گشته و در نهایت،

اثرات مختلفی نظیر رگولاسیون تقسیمات سلولی، تنظیم سیستم ایمنی و غیره را بجا می‌گذارد. در اینجا برای اجتناب از طولانی‌شدن مبحث،

از توضیح سیکل‌های فیزیولوژیک، صرف‌نظر شده ولی شمای کلی اثرات مطلوب و نامطلوب جذب UV توسط پوست در شکل‌های زیر جهت ملاحظه کلی آورده می‌شود:

 

شکل

 

ارتباط احتمالی بین محصولات نوری DNA (مانند CPO) و سرطان پوست. این شکل نشان می‌دهد که یک ضایعه نوری منفرد،

چگونه می‌تواند پاسخ‌های بیولوژیک متعددی را ایجاد کند که در نهایت به سرطان پوست منجر می‌شود.

شکل

 

توصیف ساده‌ای از مکانیسم‌های احتمالی تغییرات ژنی ناشی از UVR در یک سیستم In Vitro اغلب بعد از دستکاری ژنتیکی،

(لطفاً به مطالعه Bender و همکاران 1997) مراجعه کنید.

نکته مهم :

لازم به ذکر است که هم اثرات درمانی و هم واکنش‌های حاد و مزمن حاصل از تابش در نتیجه سیکل‌های فیزیولوژیک فوق بروز می‌کنند ،

لیکن همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد تابش بدون کنترل uv (از نظر طول موج، انرژی تابش، مدت زمان تابش و …) مانند قرارگرفتن در معرض تابش آفتاب،

می‌تواند علاوه بر اثرات درمانی، بروز عوارض جانبی را نیز منجر شود ولی در واقع uv therapy به دنبال روشهای تابش کنترل شده امواج uv بصورت کنترل شده ،

از نظر طول موج، انرژی، مدت زمان و غیره به منظور بهره‌برداری از اثرات آن در جهت درمان بیماریهای بدون بروز عوارض جانبی آن است.

 

کاربرد UV Therapy :

کاربردهای اصلی uv therapy عبارتند از:

 • Psoriasis
 • Atopic dermatitis and other forms of dermatitis
 • Vitiligo

شکل

همچنین مطالعات زیادی حاکی از اثرات مطلوب uv therapy در درمان بیماری‌های زیر می‌باشند:

· Pityriasis Rubra Pilaris· Alopecia areata
· Pressure Sores· Pityriasis rosea
· Pruritus· Parapsoriasis
· Renal Failure· Cutaneous T- cell lymphoma (CTCL)
· Primary Biliary Cirrhosis· Polymorphous Light eruption & other
· Polycythemia Vera· Photodermatoses
· Macular Amtloidosis·Lichen Planus
· Chronic Idiopathic Pruritus· Generalised prurittus
· Scleromyxdema· Pityrisis lichenoides
· Subcorneal Pustular Dermatosis· Acne Vulgaris
· Transient Acantholytic Dermatosis· Dermatitis Herpetiformis
· Urticaria· Eosinophilic Pustular Folliculitis
· Symptomatic Dermographism· Erythrokeratoderma
· Physical· GHV Disease
· Cholinergic· Granuloma Annulare
· Idiopathic· Histiocytosis X
· Urticaria Pigmentosa· Ichtyosis Linearis Circumflexa

 

 

 UVB Phototherapy :

UVB (امواج ماوراء‌بنفش میانه) شامل طول موج‌های 290 الی 320 نانومتر بوده و برابر مطالعات انجام گرفته. در واقع مؤثرترین بخش امواج uv ،

در ایجاد اثرات درمانی مورد نظر هستند. ماکزیمم این اثرات نیز در طول موج‌های 310 الی 314 نانومتر بوده است به همین امواج UVB ،

بصورت Broad Band (پهنای بلند) که حاوی همه طول موج‌های UVB است و Narrow band (پهنای باریک) که حاوی،

فقط طول موج‌های 310 الی 314 است، برای اهداف درمانی گوناگونی از جمله درمان انواع پسوریازیس استفاده می‌شوند.

 

شکل

 

در واقع Narrowband UVB دارای طول موج‌های محدودتر و در نتیجه اثرات اختصاصی‌تر و مطمئن‌تر با عوارض جانبی کمتر است.

امروزه اغلب تجهیزاتUVتراپی کلینیک‌های پوست و زیبایی از نوع UVB بصورت Broad band یا Narrowband هستند.

 

کاربردهای درمانی UVB :

 • درمان کامل انواع پسوریازیس
 • Vitiligo
 • انواع dermatitis از جمله atopic eczema
 • و موارد دیگری نظیر

Pruritus, lichen planus, polymorphous light, eruption, early cutaneous T-cell lymphoma and dermographism

شکل

 

پروتکل درمان :

به طور قطع ریز برنامه درمانی هر بیمار براساس نوع بیماری و شرایط فیزیولوژیک بیمار تعیین و اجرا می‌شود،

ولی پروتکل کلی کاربرد UVB در انواع بیماری‌ها به شرح زیر است :

 • معاینه دقیق بیمار و انجام آزمایشات کلینیکی لازم برای تشخیص دقیق بیماری
 • اطمینان از اثرات مؤثر uv therapy در بیماری موردنظر
 • دریافت اطلاعات کامل بیمار و بررسی موارد کنتراندیکاسیون‌های احتمالی و در صورت امکان، امضاء اطلاعات دریافتی توسط بیمار
 • توضیح کامل پروسه درمان به بیمار و نتایج احتمالی
 • انجام تست (Minimal Erytema Dose) MED
 • تنظیم برنامه درمانی شامل تعداد جلسات، فواصل آن و دوزهای تابش در طول هر جلسه درمانی.

– در حین درمان، صورت و چشم‌ها و نواحی تناسلی را از تابش UV محافظت کنید.

 • به بیمار تذکر دهید که در روز درمان (قبل و بعد از درمان) از آفتاب اجتناب کند و از مصرف کرم و هر گونه دارو پرهیز کند.
 • در صورت بروز عوارض احتمالی نسبت به درمان عارضه و نیز تنظیم مجدد دوز اشعه اقدام کنید.
 • در صورت بروز عوارض شدید، درمان را تا بهبود کامل عوارض، قطع کنید.
 • (MINIMAL ERYTHEMA DOSE) MED یعنی کمترین دوز اشعه uv که باعث ایجاد التهاب در پوست در عرض 24 ساعت می‌شود.
 • نتایج این تست در واقع مرجع تعیین دوز درمان است و انجام این تست قبل شروع درمانهای uv therapy لازم است.

برای انجام آن ناحیه‌ای دایره‌ای به قطر حدود یک سانتی‌متر را در نواحی از بدن، که تحت تابش آفتاب قرار می‌گیرند،

انتخاب و دوز موردنظر را براساس جدول استاندارد زیر، در محل اعمال و پس از 18 الی 24 ساعت موضع را بررسی می‌کنند،

تا بدین ترتیب میزان کمترین دوزی را، که باعث التهاب می‌شود بدست آورند. جدول استاندارد براساس نوع پوست به شرح زیر است :

 

جدول

 

از نتایج تحت MED به شرح زیر استفاده می‌شود :

 • اولین جلسه درمانی را با 70 درصد دوز MED شروع و هر جلسه 17 درصد به آن می‌افزایند.
 • در صورت درمان Whole Body اولین جلسه درمانی با 100 درصد دوز MED شروع و هر جلسه حدود 50 درصد به آن می‌افزایند.

 

UVA & PUVA Phototherapy :

UVA (امواج ماوراءبنفش بلند) شامل طول موج‌های 320 الی 400 نانومتر است همانطور قبلاً اشاره شد برنزه شدن پوست،

حاصل اثرات این طول موج‌هاست. در تخت‌های برنزه‌نمودن پوست از لامپ‌های UVA استفاده می‌شود. این بخش از امواج UV بعضاً به تنهایی،

و یا بصورت ترکیب با UVB برای درمان بیماری‌های پوست مانند atopic eczema استفاده می‌شود. شایان ذکر است امواج UVA نیز به دو بخش UVAI340 الی 400 نانومتر،

و UVAII 320 الی 340 نانومتر تقسیم می‌شوند و مطالعات اخیر حاکی از اثرات UVAI در درمان بیماری‌های زیر می‌باشد.

 • Acute atopic dermatitis
 • urticaria pigmentosa
 • scleroderma and granuloma annulare

(PUVA) بطور کلی امواج UAV اغلب به همراه pesoralen برای انجام فتوشیموتراپی بیماری‌های پوست بکار می‌رود ،

که اصطلاحاً به آن PUVA photochemotherapy می‌گویند. مکانیسم عمل PUVA Therapy مانند فوتودینامیک‌تراپی است.

در فتودینامیک‌تراپی تغییرات یک ماده حساس به نور در مقابل تابش نور، برای درمان استفاده می‌شود. بدین ترتیب که ماده حساس به نور از طریق جلدی،

خوراکی یا تزریقی وارد بدن شده و پس از تجمع آن در بافت هدف (موضع درمان) نوری با طول موج مشخص (که دارو در مقابل آن حساس است)،

به موضع تابانده می‌شود.از این روش در درمان انواع بیماریهای پوست استفاده می‌شود منابع نور در فتودینامیک‌تراپی،

اغلب از نوع غیرلیزری که طول موج‌های مشخصی را ساطع می‌کنند، می‌باشد.

 

شکل

 

همانطور که اشاره شد مکانیسم PUVA Therapy مانند فتودینامیک‌تراپی است بدین رتیب که در آن از ماده حساس به نور persoralen ،

در مقابل تابش امواج UVA استفاده می‌شود.Pesoralen ماده‌ای طبیعی است که در برخی گیاهان از جمله گیاه Ammi Majus که در مصر می‌روید، موجود است.

Pesoralen در تولید دوباره رنگدانه‌ها در vitiligo در مقابل تابش نور خورشید (UVA) مؤثر است. Pesoralen به صورت مصنوعی در سه شکل خوراکی بصورت کپسول،

محلول و کریستال با نام 8Mop- و 5Mop- ساخته و ارائه می‌شود. این ماده پس از مصرف و تجمع در پوست، در مقابل طول موج‌های 350 الی 365 نانومتر (UVA)،

فعال شده و موجب شروع یکسری تبادلات شیمیایی فیزیولوژیک مانند کراس لینک‌شدن DNA-pesoralen در بخش‌های اپیدرم، papillary dermis ،

و superficial vascular plexus پوست و در نهایت نرمال‌شدن تقسیمات سلولی تغییریافته می‌شود.

تغییرات شیمیایی حاصل از فعال‌شدن peroralen در درمان انواع بیماری‌های پوست مؤثر است از جمله :

 • Psoriasis
 • Dermatitis
 • Vitiligo
 • Polymorphic light eruption
 • Cutaneous T-cell lymphoma

شکل

 

پروتکل درمان PUVA :

همانطور که در پروتکل UVB گفته شد به طور قطع ریز برنامه درمانی براساس نوع بیماری ،

و شرایط فیزیولوژیک بیمار تعیین می‌شود ولی عملیات کلی درمان در PUVA به شرح زیر است :

– معاینه دقیق و انجام آزمایشات لازم برای تشخیص دقیق

– دریافت اطلاعات کامل بیمار و بررسی موارد کنتراندیکاسیون احتمالی

– توضیح پروسه درمان به بیمار و نتایج احتمالی آن

– انجام تست (Minimal phototoxic Dose) MPD*

– تنظیم برنامه درمانی شامل تعداد جلسات، فواصل درمان و دوزهای تابش و دارو در هر جلسه

– ارائه تذکرات مقتضی در خصوص مراقبت‌های قبل و بعد از درمان به بیمار

– ارائه احتیاطات درمانی داروی pesoralen به بیمار

* (Minimal Phototoxic Dose MPD )تستی مانند تست MED است و معنی آن تعیین کمترین دوز اشعه برای ایجاد اریتما صورتی رنگ،

با مرز مشخص پس از یک ساعت از مصرف Pesoralen است. انجام آن هم شبیه تست MED و بدین ترتیب است که مقدار mg/jg4،

از Pesoralen به بیمار داده می‌شود و پس از یک ساعت ناحیه‌ای دایره‌ای به قطر حدود یک سانتی‌متر را در نواحی از بدن،

که تحت تابش آفتاب قرار نمی‌گیرند، انتخاب و دوز موردنظر از UVA را براساس جدول استاندارد زیر در محل اعمال،

و پس از 48 الی 72 ساعت آن را بررسی می‌کنند تا بدین ترتیب میزان کمترین دوز را بدست آورند.

 

جدول

 

نتایج تست MPD نیز مانند MED به عنوان مرجعی برای تعیین دوز درمان استفاده می‌شود.

 

Blue light Acne Treatment :

استفاده از نور آبی برای درمان آکنه روشی non-invasive برای ازبین بردن باکتریها propinoacterium Acnes یا P.Acnes ،

در پوست به وسیله طول موج‌های 405 الی 420 نانومتر (نورآبی) است. این روش دارای تأییدیه FDA برای درمان Acne vulgaris ،

و آکنه‌هایی که به درمان‌های دیگر پاسخ نداده‌اند، می‌باشد. مکانیسم عمل بدین ترتیب است که نور آبی توسط پورفیرین تولیدشده توسط باکتری‌ها جذب،

و منجر به تولید رادیکا‌ل‌های آزادشده و در نهایت موجب مرگ باکتریها می‌شود. نور آبی به تنهایی و یا همراه با یک داروی حساس به نور (مانند ALA)،

می‌تواند برای درمان بکار گرفته شود برای درمان کافی است بیمار در مقابل نور آبی بنشیند. پروتکل درمان عموماً 15 دقیقه بصورت دو جلسه در هفته ،

به مدت 4 هفته می‌باشد و در صورت استفاده از ALA درمان 30 دقیقه بعد از مالیدن ALA با زمان هر جلسه 8 دقیقه شروع می‌شود ،

و تعداد جلسات سنگی به میزان آکنه و نیز بهبودی مشاهده شده دارد. عوارض جانبی آن بسیار جزئی ،

و شامل تورم و خشکی در ناحیه درمان و یا تغییر پیگمانتاسیون موقتی در موضع درمان است.

 

شکل

 

تجهیزات UV Therpy :

همانگونه که در بخش تولید امواج ماوراء‌بنفش اشاره شد لامپ‌های تولیدکننده UV در انواع مختلف ساخته می‌شوند و برحسب اهداف درمانی ،

در نظر گرفته شده برای تجهیزات، به تعداد و اندازه لازم در داخل آنها قرار می‌گیرند. همگام با گسترش مطالعات UV Therapy،

سازندگان تجهیزات نیز انواع متنوعی از آن را تولید و به بازار ارائه می‌کنند که دارای ویژگی‌های خاصی برای اجرای درمانهایی هستند ،

که در نتیجه مطالعات جدید گسترش یافته‌اند. همانطور که در بحث‌های کلینیکی و فنی اشاره شد مطالعات پزشکی حاکی از اثرات درمانی UVB،

بصورت UVA, Broad band, Narrow band بصورت UVAI و UVAII و PUVA در درمان انواع بیماریهای پوستی‌اند،

که ممکن است در نواحی مختلف بدن بروز نمایند. همچنین تنظیم طول موج، دوز درمان و مدت درمان،

لازمه عملکردی مطمئن برای کاهش عوارض جانبی احتمالی‌اند. بر همین اساس، تجهیزات UV Therapy نیز در جهت پوشش‌دادن خواسته‌های حوزه درمان ،

گسترش یافته و دارای ویژگی‌های به شرح زیراند :

1- دارای انواع و سایزهای مختلف‌اند تا بتوان درمان را بصورت whole body یا در یک ناحیه‌ای کوچک از بدن انجام داد.

2- مجهز به سیستم رایانه برای کنترل دوز اشعه و زمان جلسات درمانی و برنامه‌ریزی درمان می‌باشند.

3- طول موج‌های متنوعی را بصورت broad band, narrow band برای درمان و تشخیص ارائه می‌دهند.

4- مجهز به سیستم دوزیمتری برای تعیین دوز دریافتی بیمار و افزایش ایمنی درمانند.

5- دارای قابلیت‌های ویژه برای بهره‌برداری‌های خاص مانند مدل شانه برای scalp uv therapy هستند.

6- و مواردی از این قبیل.

 

                  سوالات خود را در خصوص خدمات ( پوست و مو، زیبایی، لیزر ) با مشاورین کلینیک باران در میان بگذارید.

                                                       ما بصورت 24 ساعته پاسخگوی شما عزیزان هستیم.

                                                        01132288838