مو از منظر شیمیایی

 

آمینه اسید ها در ساختار مو :

قسمت اعظم کورتکس،ماتریکس و کوتیکول مورا پروتئین یا پلی پتید تشکیل می دهد.

در این پروتئینها،گروه آلفا کربوکسیل یک آمینه اسید به گروه آلفا آمینه اسید دیگری از طریق یک باند پپتیدی به نام “باند آمیدی” می پیوندد.

با توجه به تعداد آمینه اسید های تشکیل دهنده چنین پلی مرهایی،به آنها پپتید یا زنجیره کوتاه پروتئینی گفته می شود.

Dave Hornby's Biochemistry Blog Site : A celebration of Cysteine ...

اولیگوپپتید :

به ترکیباتی که کمتر از ۱۰ عدد اسید آمینه دارند گفته می شود. پلی پپتیدها بین ۱۰ الی ۱۰۰ عدد اسید آمینه دارند،

و پروتئین یا ماکروپپتیدها دارای بیش از ۱۰۰ عدد اسید آمینه هستند. یک زنجیره پلی پپتیدی شامل قسمتهایی معمولاًتکراری است که زنجیره اصلی نامیده می شود ،

که گاهی نیز به آن ستون فقرات پلی پپتید می گویند.این زنجیره همچنین دارای بخشی تغییرپذیر است،

که عبارت است از زنجیره های کناری مشخصی که تحت عنوان R”نامیده میشوند.

در کراتین مو ساختمان پلی پپتیدی تکراری “آلفا هلیکس” است که میلهای و رشته ای شکل است.

آلفاهلیکس هادر کراتین مومانند فنرهایی که درجهت عقربه های ساعت پیچ خوردگی دارنددیده میشود.

 

 

آلفا هلیکس :

آلفا هلیکس به وسیله باندهای هیدروژنی فی ما بین ( NH )و گروههای (CO)منتشر در زنجیره اصلی باقی مانده از سه اسید آمینه پایدار می شود.

یک “آلفا هلیکس” آزاد ناپایدار است،دو رشته آلفا هلیکس یا بیشتر در هم پیچیده و یک فیبر منفرد کابل مانند را ایجاد می کنند ،

که تحت عنوان “هلیکال کوئیلدکوئیل” نامیده می شود که دارای نقش مهمی در ایجاد خواص مکانیکی و شق ورق ایستادن فیبرها است.

مو از کراتین های سختی ساخته شده است که دارای وزن مولکولی در حدود ۴۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰ دالتون هستند.

با در نظر گرفتن وزن هر اسید امینه (در حدود ۱۱۰ دالتون) میتوان حدس زد که باید پروتئینهای فیبریلاری در مو حاوی حدود ۳۶۳ تا ۶۳۶ اسید آمینه باشند.

همان گونه که گفته شد بخش اعظم مو شامل پروتئینی به نام کراتین است.

کراتین، پروتئین شناخته شدهای است که در برابر آسیبهای مختلف مقاوم است.

کراتین پروتئینی است که سازنده موادی همانند: پر پرندگان، چنگالی حیوانات، ناخن و سم چهار پایان است.

همانند دیگر پروتئینها کراتین نیز دارای مولکول های بسیار بزرگی است که از واحدهای کوچک تری به نام اسیدهای آمینه ساخته شده است ،

و این آمینه اسیدها همانند دانه های تسبیح به یکدیگر متصل شده اند. مو همچنین حاوی چربی، رنگدانه، ملانین ، مقادیر اندکی از ویتامینها،

مقادیر ناچیزی از روی و دیگر فلزات است.مو علاوه بر این حاوی آب است که در حدود۱0 – ۱۳ درصد وزن کل آن را تشکیل میدهد،

و برای حفظ و ارائه خواص شیمیایی و فیزیکی آن بسیار مهم و حیاتی است.

 

alpha-keratin structure | Hair, Curls, Keratin

اسیدهای آمینه یافت شده در کل مو عبارتند از :

 

CODEABBREVR: Aliphatic hydrocarbon :
GGlyGlycine
AAlaAlanine
VValValine *
IIle(u)Isoleucine *
LLeuLeucine *
CODEABBREVR: Aromatic hydrocarbon:
FPhePhenylalanine *
YTyrTyrosine
CODEABBREVR: Dibasic
KLysLysine
RArgArginine*
HHisHistidine *
  Citrulline
CODEABBREVR: Diasidic
DASPAspartic Acid
NASnAsparagin
EGluGlutamic Acid
QGlinGlutamin
CODEABBREVR:Hydroxyl group
TThrThreonine *
SSerSerine
CODEABBREVR.Sulfur containing group
  Cystine
MMETMethionine *
CCYSCysteine
  Cysteic acid
CODEABBREVR:Heterocycle
pProProline
WTry/TrpTryptophan*

* اسیدهای آمینه اساسی که در بدن قابلیت ساخت آنها وجود نداردو از راه تغذیه جذب میشوند.

 

سوالات خود را در خصوص خدمات ( پوست و مو، زیبایی، لیزر ) با مشاورین کلینیک باران در میان بگذارید.

ما بصورت 24 ساعته پاسخگوی شما عزیزان هستیم.

01132288838