فهرست عناوین

آسیب ناشی از ودرینگ (پدیده هوازدگی) :

قدرت کورتکس در باز یافت رطوبت از دست رفته، عاملی است کهبه واسطه آن حالت دهی می تواند ،

سرعت بروز و ایجادودرینگ (weathering) طبیعی در مو را کند کند.خشکی یا از دست دادن رطوبت مو باعث از دست رفتن توان حالتپذیری آن می شود،

و در چنین شرایطی است کهتعداد باندهای هیدروژنی نیز کاهش می یابد.حالت دهی باعث بازگردانی و بازسازی باندهای هیدروژنی،

وافزایش مقدار رطوبت در مو با افزایش قابلیت ضد آبی کوتیکول می شود.این خاصیت تعیین کننده مقدار الکتریسیته ساکن بر روی مو،

وچگونگی مقاومت آن در برابر استرس های مکانیکی همانند برس زدن و شانه کردن است.

 

آسیب های حاصل از کوتاه کردن مو و آراستن آن :

به کارگیری یک قیچی کند باعث ایجاد لب های بلند و ناهموار در مو شده ودر نتیجه فلس های کوتیکول ضعیف،

و مستعد بروز هرگونه آسیب بعدی می شود بنابراین به کارگیری قیچی استیل و با کیفیت مناسب عاملی بسیارمهم و تعیین کننده در سلامت مو سر به شمار میرود.

استفاده ازتیغ در کوتاه کردن مو باعث ایجاد حالتی نامناسب در آنمی شود و شرایط را برای بروز آسیب های بعدی مهیا میسازد.

 

آسیب حاصل از روش ها و مواد به کار گرفته شده بر روی مو :

شامپو زدن خود به تنهایی باعث بروز هیچ گونه آسیبی در مو نمی شود،به خصوص به کارگیری شامپوهای مدرن ،

هرگز باعث بالا آمدگیفلس های(scales)کوتیکول نمی شود.اما به کارگیری شامپوهایغیرمناسب در قدیم باعث ایجاد در هم تنیدگی،

و کدر ومات شدن مو می شد.به خصوص افرادی که معمولاً ازشامپوهای آنتی سپتیک استفاده می کردند،موهایشان بیشتر به صورت موهای شبه کرک می شد.

این نوع از موهای مات، امروزه به خصوصی با به کارگیریشامپوهای مدرن حاوی مواد حالت دهنده که باعثمحافظت از مو می شود، به ندرت دیده می شود.

 

مواد کازمتیکی :

به طور متداول برای فر کردن دائم،رنگبری (bleaching) و رنگ کردنمورد استفاده قرار میگیرد،

همگی باعث آسیب رسانی با شدت هایمتفاوت در مو می شود.در فر کردن دائم با توجه به طبیعت شیمیایی آن،

شکستن ساختمان مو رخ میدهد و در حقیقت این تخریببرای موفقیت آمیز بودن این پروسه ضروری است.

با توجه به تغییر در شکل و ساختمان مو عوامل ایجاد کننده فردائم ابتدا باعث شکستن باندهای دی سولفیدی،

که سازنده ساختمان تار مو است می شود.مو پس از این اتفاق، به شکل جدید خود درآمده و سپس خنثی می شود.

خنثی کردن به حالتی گفته می شود که باندهای شیمیایی دوباره شکل گرفتهو به شکل جدید خود در می ایند،

فرایندی که مو را در شکل جدید خودبه صورت دائم ثابت می کند رنگ بری و رنگ کردن نیز باعث ایجاد تغییر دراین ساختمان می شود،

زیرا رنگ و مواد رنگ بر به داخل کوتیکول ودرون کورتکس نفوذ می کنند و اثر خود را بر جای می گذارند.

بروز درجاتی از آسیبهای شیمیایی در استفاده از این مواد اجتناب ناپذیر است.محصولات کازمتیکی که در سطح پوست سر به کار می رود،

آسیبی رابر فولیکول های مو وارد نمی کند و باعث بروز ریزش موی سر نیز نمی شود.البته سوختگیهای شدید شیمیایی پوست سر می تواند،

باعث آسیب رسانیبه سلولهای فولیکول و در نتیجه ریزش مو شود.چنین سوختگی هایی می توانند به واسطه انتخاب کورکورانه،

یا استفاده بیش از حد موادفر دائم یا محلول های ریلکس و صاف کننده مورخ دهد.بنابراین باید استفاده از چنین موادی با دقتی خاص صورت پذیرد.

 

آسیب حاصل از نور آفتاب :

نور ماوراء بنفش در تابش مستقیم نور آفتاب باعث بروز آسیب درکوتیکول به روشی مشابه با رنگبری شده و پروتئینهای کراتین،

درچنین حالتی دچار آسیب می شوند و در نتیجه این تابش،مو به تدریج ضعیف و خشک تر می شود.نور آفتاب باعث شکستن شدن تعدادی از پیوندهای شیمیایی ،

درداخل گروه های اسیدآمینه  به ویژه در بین اتم های کربن وسولفور می شود،نور آفتاب بر باندهای دی سولفیدی و هیدروژنی اثری نمی گذارد.

 

آسیب مکانیکی :

هرچند مو بسیار مستحکم و قوی است، اما میتواند به وسیله برس یا شانه کردن بیش از اندازه به خصوص زمانی که خیس،

و مقداری هم در هم پیچیده است مورد آسیب قرار گیرد.شانه های فلزی در ایجاد چنین آسیبهایی تأثیر بیشتری دارند.

برس و شانه کردن برعکس و برخلاف مسیر رویش موی سر نیز بهشدت خطرناک است، به خصوص زمانی که این وسایل ،

به شدت وبا سرعت برعکس برای چیدمان فلسهای کوتیکول به کار گرفته شودزمانی که این عمل برای اولین بار صورت می پذیردفلس های آسیب پذیر بالا می آیند ،

و در نوبت بعدی شانه کردن،کنده یا پاره میشوند و در این حالت هیچ راه حل و چاره ایبرای ترمیم مو وجود ندارد.

آثار این عمل برای مدتهای مدیدی باقی خواهدماند و باعث بروز آسیبهایی قابل توجهی می شود در حقیقت شانه کرد،

برعکس یکی از مهمترین آسیب هایی است که به واسطه بهکارگیری عوامل مکانیکی بر مو ایجاد میشودوآثارجبران ناپذیرناخواسته ای را بر جای می گذارد.

 

آسیب ها :

مویی که در معرض پروسه های شیمیایی همانند فر،رنگ یا بی رنگ کردن همراه با آسیب های مکانیکی بهصورت توأمان قرار میگیرد،

در واقع آسیب های متعددی را بهصورت همزمان دریافت می کند و در نتیجه بیشتر و گسترده ترتخریب خواهد شد.

مناطق متأثر از این آسیبهای شیمیایی ومکانیکی،مکان هایی هستند که دریافت کننده حالت دهنده ودیگر تمهیدات محافظتی هستند،

اگر این به کارگیری منظم،مرتب و درست باشد میتواند آثار محافظتی واقعی و خوبی را بر روی موی سر ایجاد کند.

همان گونه که گفته شدمقداررطوبت موجوددر مو نقش مهمیدرحالت پذیری آن ایفامی کند. فرآیندهایی از قبیل سشوارکردن شدید،

باعث کاهش رطوبت به میزانی کمترازحدنرمال میشود و این امر خود می تواند مشکل آفرین باشد.خشک کننده های موی سر و دیگر ابزار حرارتی به کار رفته،

ابتدا کراتین مو را صاف می کنند. اگر این وسایل بسیار داغ باشند،آب موجود در مو به جوش می آید،

و در نتیجه حبابهای بسیار کوچکی ازبخار از تارهای موی صاف شده متصاعد می شود. مو به واسطهاین عمل ضعیف می شود ،

و ممکن است به طور کامل بشکند.هیچ درمانی برای موهای آسیب دیده از حرارت زیاد وجود ندارد،

البته پوشش کامل مو با مواد حالت دهنده به صورتبتونه کردن می تواند باعث کاهش بروز موخوره (split end) شود.

 

به حداقل رساندن آسیب :

اگر مو قبل از هرگونه محافظتی آسیب جدی و قابل ملاحظه ای ببیند

کوتیکول نمیتواند ترمیم شود.بنابراین باید مراقبت و محافظت از

مو قبل از ایجاد هرگونه آسیب به کار گرفته شود.

بهترین راه برای به حداقل رساندن این آسیب ها استفاده پی درپی و

منظم از حالت دهنده های مناسب است. این عمل باعث میشود تا

کوتیکول سالم مانده، اصطکاک و الکتریسیته کمتری را داشته باشد. 

 

حالت دهنده هایی که حاوی دایمتیکون هستند :

ترکیبی از سیلیکون که از سیلیکا ساخته شده یکی ازشناخته شده ترین موادروی زمین استبیشترین نشست را بر روی لبه های فلس های کوتیکول دارند،

مکانی که درآن آسیب به راحتی بروز می کند.ذرات کروی بسیار ریز این موادباعث نرمی سطح مو شده و ایجاد درخشندگی می کنند،دایمتیکون،

مو را در مقابل اسیب هاى ناشى از برس و شانه ویا اراستن با ابزاردیگر محافظت می کند و این محافظت در زمان خیس یا خشک بودن یکسان است.

مواد تشکیل دهنده :

دیگر مواد تشکیل دهنده حالت دهنده ها و دیگر مواد مراقبت از مو باصاف و نرم کردن لایه های خارجی کوتیکول کار خود را انجام میدهند.

این مواد شامل عصاره های پروتئینی (کلاژن و اسیدهای آمینه بدست آمده از ابریشم)و پانتنول و ترکیبات مشابه آن (ترکیبات وابسته به ویتامین B5 و …) هستند.

تعدادی این مواد شناخته شده به داخل مو نفوذ و به افزایش رطوبت مو کمک می کنند.موهایی که به خوبی حالت داده شده اند به راحتی و آسانی دچار درهم پیچیدگی نمی شوند.

استفاده از شانه های با دندانه های درشتیا برسی های دارای انتهای گرد نیز بسیار مفید است.تنها راه پرهیز از به وجود آمدن موخوره ،

استفاده پیشگیرانه از حالت دهنده ها و پرهیز از همه پروسه های شیمیایی است. موخوره اگر به وجود آید هرگز ترمیم نخواهد شد و مو به صورت اول خود در نخواهد آمد.

محلول هایی که به عنوان ترمیم کننده موخوره به کارمى روند حاوى مواد سیلیکونى با دانسیته بالا هستند ،

که باعث جمع شدن انتهاى فیبرهای پهن شده به یکدیگر می شوند. اما این محلول ها پس از اولین شامپو شسته خواهند شد ،

ولی به هر حال به کارگیری آنها از امتداد یافتن ترک های ایجاد شده به سمت قسمتهای بالاتر تار مو جلوگیری خواهد کرد.

 

             سوالات خود را در خصوص خدمات ( پوست و مو، زیبایی، لیزر ) با مشاورین کلینیک باران در میان بگذارید.

                                                       ما بصورت 24 ساعته پاسخگوی شما عزیزان هستیم.

                                                        01132288838

قدرت کورتکس در باز یافت رطوبت از دست رفته، عاملی است کهبه واسطه آن حالت دهی می تواند ،

سرعت بروز و ایجادودرینگ (weathering) طبیعی در مو را کند کند.خشکی یا از دست دادن رطوبت مو باعث از دست رفتن توان حالتپذیری آن می شود،

و در چنین شرایطی است کهتعداد باندهای هیدروژنی نیز کاهش می یابد.حالت دهی باعث بازگردانی و بازسازی باندهای هیدروژنی،

وافزایش مقدار رطوبت در مو با افزایش قابلیت ضد آبی کوتیکول می شود.این خاصیت تعیین کننده مقدار الکتریسیته ساکن بر روی مو،

وچگونگی مقاومت آن در برابر استرس های مکانیکی همانند برس زدن و شانه کردن است.

 

آسیب های حاصل از کوتاه کردن مو و آراستن آن :

به کارگیری یک قیچی کند باعث ایجاد لب های بلند و ناهموار در مو شده ودر نتیجه فلس های کوتیکول ضعیف،

و مستعد بروز هرگونه آسیب بعدی می شود بنابراین به کارگیری قیچی استیل و با کیفیت مناسب عاملی بسیارمهم و تعیین کننده در سلامت مو سر به شمار میرود.

استفاده ازتیغ در کوتاه کردن مو باعث ایجاد حالتی نامناسب در آنمی شود و شرایط را برای بروز آسیب های بعدی مهیا میسازد.

 

آسیب حاصل از روش ها و مواد به کار گرفته شده بر روی مو :

شامپو زدن خود به تنهایی باعث بروز هیچ گونه آسیبی در مو نمی شود،به خصوص به کارگیری شامپوهای مدرن ،

هرگز باعث بالا آمدگیفلس های(scales)کوتیکول نمی شود.اما به کارگیری شامپوهایغیرمناسب در قدیم باعث ایجاد در هم تنیدگی،

و کدر ومات شدن مو می شد.به خصوص افرادی که معمولاً ازشامپوهای آنتی سپتیک استفاده می کردند،موهایشان بیشتر به صورت موهای شبه کرک می شد.

این نوع از موهای مات، امروزه به خصوصی با به کارگیریشامپوهای مدرن حاوی مواد حالت دهنده که باعثمحافظت از مو می شود، به ندرت دیده می شود.

 

مواد کازمتیکی :

به طور متداول برای فر کردن دائم،رنگبری (bleaching) و رنگ کردنمورد استفاده قرار میگیرد،

همگی باعث آسیب رسانی با شدت هایمتفاوت در مو می شود.در فر کردن دائم با توجه به طبیعت شیمیایی آن،

شکستن ساختمان مو رخ میدهد و در حقیقت این تخریببرای موفقیت آمیز بودن این پروسه ضروری است.

با توجه به تغییر در شکل و ساختمان مو عوامل ایجاد کننده فردائم ابتدا باعث شکستن باندهای دی سولفیدی،

که سازنده ساختمان تار مو است می شود.مو پس از این اتفاق، به شکل جدید خود درآمده و سپس خنثی می شود.

خنثی کردن به حالتی گفته می شود که باندهای شیمیایی دوباره شکل گرفتهو به شکل جدید خود در می ایند،

فرایندی که مو را در شکل جدید خودبه صورت دائم ثابت می کند رنگ بری و رنگ کردن نیز باعث ایجاد تغییر دراین ساختمان می شود،

زیرا رنگ و مواد رنگ بر به داخل کوتیکول ودرون کورتکس نفوذ می کنند و اثر خود را بر جای می گذارند.

بروز درجاتی از آسیبهای شیمیایی در استفاده از این مواد اجتناب ناپذیر است.محصولات کازمتیکی که در سطح پوست سر به کار می رود،

آسیبی رابر فولیکول های مو وارد نمی کند و باعث بروز ریزش موی سر نیز نمی شود.البته سوختگیهای شدید شیمیایی پوست سر می تواند،

باعث آسیب رسانیبه سلولهای فولیکول و در نتیجه ریزش مو شود.چنین سوختگی هایی می توانند به واسطه انتخاب کورکورانه،

یا استفاده بیش از حد موادفر دائم یا محلول های ریلکس و صاف کننده مورخ دهد.بنابراین باید استفاده از چنین موادی با دقتی خاص صورت پذیرد.

 

آسیب حاصل از نور آفتاب :

نور ماوراء بنفش در تابش مستقیم نور آفتاب باعث بروز آسیب درکوتیکول به روشی مشابه با رنگبری شده و پروتئینهای کراتین،

درچنین حالتی دچار آسیب می شوند و در نتیجه این تابش،مو به تدریج ضعیف و خشک تر می شود.نور آفتاب باعث شکستن شدن تعدادی از پیوندهای شیمیایی ،

درداخل گروه های اسیدآمینه  به ویژه در بین اتم های کربن وسولفور می شود،نور آفتاب بر باندهای دی سولفیدی و هیدروژنی اثری نمی گذارد.

 

آسیب مکانیکی :

هرچند مو بسیار مستحکم و قوی است، اما میتواند به وسیله برس یا شانه کردن بیش از اندازه به خصوص زمانی که خیس،

و مقداری هم در هم پیچیده است مورد آسیب قرار گیرد.شانه های فلزی در ایجاد چنین آسیبهایی تأثیر بیشتری دارند.

برس و شانه کردن برعکس و برخلاف مسیر رویش موی سر نیز بهشدت خطرناک است، به خصوص زمانی که این وسایل ،

به شدت وبا سرعت برعکس برای چیدمان فلسهای کوتیکول به کار گرفته شودزمانی که این عمل برای اولین بار صورت می پذیردفلس های آسیب پذیر بالا می آیند ،

و در نوبت بعدی شانه کردن،کنده یا پاره میشوند و در این حالت هیچ راه حل و چاره ایبرای ترمیم مو وجود ندارد.

آثار این عمل برای مدتهای مدیدی باقی خواهدماند و باعث بروز آسیبهایی قابل توجهی می شود در حقیقت شانه کرد،

برعکس یکی از مهمترین آسیب هایی است که به واسطه بهکارگیری عوامل مکانیکی بر مو ایجاد میشودوآثارجبران ناپذیرناخواسته ای را بر جای می گذارد.

 

آسیب ها :

مویی که در معرض پروسه های شیمیایی همانند فر،رنگ یا بی رنگ کردن همراه با آسیب های مکانیکی بهصورت توأمان قرار میگیرد،

در واقع آسیب های متعددی را بهصورت همزمان دریافت می کند و در نتیجه بیشتر و گسترده ترتخریب خواهد شد.

مناطق متأثر از این آسیبهای شیمیایی ومکانیکی،مکان هایی هستند که دریافت کننده حالت دهنده ودیگر تمهیدات محافظتی هستند،

اگر این به کارگیری منظم،مرتب و درست باشد میتواند آثار محافظتی واقعی و خوبی را بر روی موی سر ایجاد کند.

همان گونه که گفته شدمقداررطوبت موجوددر مو نقش مهمیدرحالت پذیری آن ایفامی کند. فرآیندهایی از قبیل سشوارکردن شدید،

باعث کاهش رطوبت به میزانی کمترازحدنرمال میشود و این امر خود می تواند مشکل آفرین باشد.خشک کننده های موی سر و دیگر ابزار حرارتی به کار رفته،

ابتدا کراتین مو را صاف می کنند. اگر این وسایل بسیار داغ باشند،آب موجود در مو به جوش می آید،

و در نتیجه حبابهای بسیار کوچکی ازبخار از تارهای موی صاف شده متصاعد می شود. مو به واسطهاین عمل ضعیف می شود ،

و ممکن است به طور کامل بشکند.هیچ درمانی برای موهای آسیب دیده از حرارت زیاد وجود ندارد،

البته پوشش کامل مو با مواد حالت دهنده به صورتبتونه کردن می تواند باعث کاهش بروز موخوره (split end) شود.

 

به حداقل رساندن آسیب :

اگر مو قبل از هرگونه محافظتی آسیب جدی و قابل ملاحظه ای ببیند

کوتیکول نمیتواند ترمیم شود.بنابراین باید مراقبت و محافظت از

مو قبل از ایجاد هرگونه آسیب به کار گرفته شود.

بهترین راه برای به حداقل رساندن این آسیب ها استفاده پی درپی و

منظم از حالت دهنده های مناسب است. این عمل باعث میشود تا

کوتیکول سالم مانده، اصطکاک و الکتریسیته کمتری را داشته باشد. 

 

حالت دهنده هایی که حاوی دایمتیکون هستند :

ترکیبی از سیلیکون که از سیلیکا ساخته شده یکی ازشناخته شده ترین موادروی زمین استبیشترین نشست را بر روی لبه های فلس های کوتیکول دارند،

مکانی که درآن آسیب به راحتی بروز می کند.ذرات کروی بسیار ریز این موادباعث نرمی سطح مو شده و ایجاد درخشندگی می کنند،دایمتیکون،

مو را در مقابل اسیب هاى ناشى از برس و شانه ویا اراستن با ابزاردیگر محافظت می کند و این محافظت در زمان خیس یا خشک بودن یکسان است.

مواد تشکیل دهنده :

دیگر مواد تشکیل دهنده حالت دهنده ها و دیگر مواد مراقبت از مو باصاف و نرم کردن لایه های خارجی کوتیکول کار خود را انجام میدهند.

این مواد شامل عصاره های پروتئینی (کلاژن و اسیدهای آمینه بدست آمده از ابریشم)و پانتنول و ترکیبات مشابه آن (ترکیبات وابسته به ویتامین B5 و …) هستند.

تعدادی این مواد شناخته شده به داخل مو نفوذ و به افزایش رطوبت مو کمک می کنند.موهایی که به خوبی حالت داده شده اند به راحتی و آسانی دچار درهم پیچیدگی نمی شوند.

استفاده از شانه های با دندانه های درشتیا برسی های دارای انتهای گرد نیز بسیار مفید است.تنها راه پرهیز از به وجود آمدن موخوره ،

استفاده پیشگیرانه از حالت دهنده ها و پرهیز از همه پروسه های شیمیایی است. موخوره اگر به وجود آید هرگز ترمیم نخواهد شد و مو به صورت اول خود در نخواهد آمد.

محلول هایی که به عنوان ترمیم کننده موخوره به کارمى روند حاوى مواد سیلیکونى با دانسیته بالا هستند ،

که باعث جمع شدن انتهاى فیبرهای پهن شده به یکدیگر می شوند. اما این محلول ها پس از اولین شامپو شسته خواهند شد ،

ولی به هر حال به کارگیری آنها از امتداد یافتن ترک های ایجاد شده به سمت قسمتهای بالاتر تار مو جلوگیری خواهد کرد.

 

             سوالات خود را در خصوص خدمات ( پوست و مو، زیبایی، لیزر ) با مشاورین کلینیک باران در میان بگذارید.

                                                       ما بصورت 24 ساعته پاسخگوی شما عزیزان هستیم.

                                                        01132288838

 

آسیب ناشی از ودرینگ (پدیده هوازدگی) ودرینگ (weathering) در حقیقت حالتی از آسیب تدریجی کوتیکول های تار مو است.

آسیبهای وارده به کوتیکول باعث نازک شدن آن و پارگی اتفاقی مو می شود.

خوشبختانه مو دارای توان طبیعی بالایی است.موهای به دست آمده ازمومیایی های مصر باستان و حتی از بدن انسانهای اولیه،

در دوران سنگی به خوبی طی هزاران سال توانسته است خود را حفظ کند. وقتی که موی جدیدی از کف سر خارج می شود،

کوتیکول آنشامل ۱۰ لایه از فلسهای بلند است. این لایه ها بسیار نازکند وتنها ۳ الی ۴ میکرومتر ضخامت دارند،

شکل گیری این چنین لایه هایی۶ سال یا بیشتر به طول می انجامد.همزمان با رشد مواین لایه ها به تدریج و به ارامى دچار ساییدگى مى شوند.

این لایه ها درانتهاى مو به خصوص اگر بلند باشد تقریباً کامل سائیده شده اند. این سائیدگی یک پروسه کاملاً طبیعی است،

و اثر کمی بر روی موی سر دارد.چنین سایشی در بعضی از موارد با سرعت بسیار بیشتری رخ میدهد،آسیب حاصل از این سایش،

به دلایل مختلفی از جمله رطوبت،اصطکاک، نور آفتاب، حرارت حاصل استخرهای شنا از نمک موجود در آب دریا،

به اندازه مواد کازمتیک نامناسب،دیگر عوامل مؤثر در ایجاد این آسیبها به شمار می روند.

 

 

 

در موهای طبیعی :

این نوع از آسیبها تنها در نزدیکی انتهای موهای بلندی که هیچ گونه تدبیربرایشان به کار نرفته است دیده می شود.

موهایی که کدر و رنگ پریده اندو دو شاخه شده و شکستگی در انتهای آنها در موارد زیادی دیده می شود.

مدت زمانی که یک مو میتواند بدون هیچ گونه آسیبی به رشد خود ادامهدهد به کیفیت طبیعی مو وابسته است،

اما غالباً موها در معرضآسیب قرار داشته و در طول مدت نگهداری به حالتدهی(conditioning)نیاز دارند.

 

قدرت کورتکس :

قدرت کورتکس در باز یافت رطوبت از دست رفته، عاملی است کهبه واسطه آن حالت دهی می تواند ،

سرعت بروز و ایجادودرینگ (weathering) طبیعی در مو را کند کند.خشکی یا از دست دادن رطوبت مو باعث از دست رفتن توان حالتپذیری آن می شود،

و در چنین شرایطی است کهتعداد باندهای هیدروژنی نیز کاهش می یابد.حالت دهی باعث بازگردانی و بازسازی باندهای هیدروژنی،

وافزایش مقدار رطوبت در مو با افزایش قابلیت ضد آبی کوتیکول می شود.این خاصیت تعیین کننده مقدار الکتریسیته ساکن بر روی مو،

وچگونگی مقاومت آن در برابر استرس های مکانیکی همانند برس زدن و شانه کردن است.

 

آسیب های حاصل از کوتاه کردن مو و آراستن آن :

به کارگیری یک قیچی کند باعث ایجاد لب های بلند و ناهموار در مو شده ودر نتیجه فلس های کوتیکول ضعیف،

و مستعد بروز هرگونه آسیب بعدی می شود بنابراین به کارگیری قیچی استیل و با کیفیت مناسب عاملی بسیارمهم و تعیین کننده در سلامت مو سر به شمار میرود.

استفاده ازتیغ در کوتاه کردن مو باعث ایجاد حالتی نامناسب در آنمی شود و شرایط را برای بروز آسیب های بعدی مهیا میسازد.

 

آسیب حاصل از روش ها و مواد به کار گرفته شده بر روی مو :

شامپو زدن خود به تنهایی باعث بروز هیچ گونه آسیبی در مو نمی شود،به خصوص به کارگیری شامپوهای مدرن ،

هرگز باعث بالا آمدگیفلس های(scales)کوتیکول نمی شود.اما به کارگیری شامپوهایغیرمناسب در قدیم باعث ایجاد در هم تنیدگی،

و کدر ومات شدن مو می شد.به خصوص افرادی که معمولاً ازشامپوهای آنتی سپتیک استفاده می کردند،موهایشان بیشتر به صورت موهای شبه کرک می شد.

این نوع از موهای مات، امروزه به خصوصی با به کارگیریشامپوهای مدرن حاوی مواد حالت دهنده که باعثمحافظت از مو می شود، به ندرت دیده می شود.

 

مواد کازمتیکی :

به طور متداول برای فر کردن دائم،رنگبری (bleaching) و رنگ کردنمورد استفاده قرار میگیرد،

همگی باعث آسیب رسانی با شدت هایمتفاوت در مو می شود.در فر کردن دائم با توجه به طبیعت شیمیایی آن،

شکستن ساختمان مو رخ میدهد و در حقیقت این تخریببرای موفقیت آمیز بودن این پروسه ضروری است.

با توجه به تغییر در شکل و ساختمان مو عوامل ایجاد کننده فردائم ابتدا باعث شکستن باندهای دی سولفیدی،

که سازنده ساختمان تار مو است می شود.مو پس از این اتفاق، به شکل جدید خود درآمده و سپس خنثی می شود.

خنثی کردن به حالتی گفته می شود که باندهای شیمیایی دوباره شکل گرفتهو به شکل جدید خود در می ایند،

فرایندی که مو را در شکل جدید خودبه صورت دائم ثابت می کند رنگ بری و رنگ کردن نیز باعث ایجاد تغییر دراین ساختمان می شود،

زیرا رنگ و مواد رنگ بر به داخل کوتیکول ودرون کورتکس نفوذ می کنند و اثر خود را بر جای می گذارند.

بروز درجاتی از آسیبهای شیمیایی در استفاده از این مواد اجتناب ناپذیر است.محصولات کازمتیکی که در سطح پوست سر به کار می رود،

آسیبی رابر فولیکول های مو وارد نمی کند و باعث بروز ریزش موی سر نیز نمی شود.البته سوختگیهای شدید شیمیایی پوست سر می تواند،

باعث آسیب رسانیبه سلولهای فولیکول و در نتیجه ریزش مو شود.چنین سوختگی هایی می توانند به واسطه انتخاب کورکورانه،

یا استفاده بیش از حد موادفر دائم یا محلول های ریلکس و صاف کننده مورخ دهد.بنابراین باید استفاده از چنین موادی با دقتی خاص صورت پذیرد.

 

آسیب حاصل از نور آفتاب :

نور ماوراء بنفش در تابش مستقیم نور آفتاب باعث بروز آسیب درکوتیکول به روشی مشابه با رنگبری شده و پروتئینهای کراتین،

درچنین حالتی دچار آسیب می شوند و در نتیجه این تابش،مو به تدریج ضعیف و خشک تر می شود.نور آفتاب باعث شکستن شدن تعدادی از پیوندهای شیمیایی ،

درداخل گروه های اسیدآمینه  به ویژه در بین اتم های کربن وسولفور می شود،نور آفتاب بر باندهای دی سولفیدی و هیدروژنی اثری نمی گذارد.

 

آسیب مکانیکی :

هرچند مو بسیار مستحکم و قوی است، اما میتواند به وسیله برس یا شانه کردن بیش از اندازه به خصوص زمانی که خیس،

و مقداری هم در هم پیچیده است مورد آسیب قرار گیرد.شانه های فلزی در ایجاد چنین آسیبهایی تأثیر بیشتری دارند.

برس و شانه کردن برعکس و برخلاف مسیر رویش موی سر نیز بهشدت خطرناک است، به خصوص زمانی که این وسایل ،

به شدت وبا سرعت برعکس برای چیدمان فلسهای کوتیکول به کار گرفته شودزمانی که این عمل برای اولین بار صورت می پذیردفلس های آسیب پذیر بالا می آیند ،

و در نوبت بعدی شانه کردن،کنده یا پاره میشوند و در این حالت هیچ راه حل و چاره ایبرای ترمیم مو وجود ندارد.

آثار این عمل برای مدتهای مدیدی باقی خواهدماند و باعث بروز آسیبهایی قابل توجهی می شود در حقیقت شانه کرد،

برعکس یکی از مهمترین آسیب هایی است که به واسطه بهکارگیری عوامل مکانیکی بر مو ایجاد میشودوآثارجبران ناپذیرناخواسته ای را بر جای می گذارد.

 

آسیب ها :

مویی که در معرض پروسه های شیمیایی همانند فر،رنگ یا بی رنگ کردن همراه با آسیب های مکانیکی بهصورت توأمان قرار میگیرد،

در واقع آسیب های متعددی را بهصورت همزمان دریافت می کند و در نتیجه بیشتر و گسترده ترتخریب خواهد شد.

مناطق متأثر از این آسیبهای شیمیایی ومکانیکی،مکان هایی هستند که دریافت کننده حالت دهنده ودیگر تمهیدات محافظتی هستند،

اگر این به کارگیری منظم،مرتب و درست باشد میتواند آثار محافظتی واقعی و خوبی را بر روی موی سر ایجاد کند.

همان گونه که گفته شدمقداررطوبت موجوددر مو نقش مهمیدرحالت پذیری آن ایفامی کند. فرآیندهایی از قبیل سشوارکردن شدید،

باعث کاهش رطوبت به میزانی کمترازحدنرمال میشود و این امر خود می تواند مشکل آفرین باشد.خشک کننده های موی سر و دیگر ابزار حرارتی به کار رفته،

ابتدا کراتین مو را صاف می کنند. اگر این وسایل بسیار داغ باشند،آب موجود در مو به جوش می آید،

و در نتیجه حبابهای بسیار کوچکی ازبخار از تارهای موی صاف شده متصاعد می شود. مو به واسطهاین عمل ضعیف می شود ،

و ممکن است به طور کامل بشکند.هیچ درمانی برای موهای آسیب دیده از حرارت زیاد وجود ندارد،

البته پوشش کامل مو با مواد حالت دهنده به صورتبتونه کردن می تواند باعث کاهش بروز موخوره (split end) شود.

 

به حداقل رساندن آسیب :

اگر مو قبل از هرگونه محافظتی آسیب جدی و قابل ملاحظه ای ببیند

کوتیکول نمیتواند ترمیم شود.بنابراین باید مراقبت و محافظت از

مو قبل از ایجاد هرگونه آسیب به کار گرفته شود.

بهترین راه برای به حداقل رساندن این آسیب ها استفاده پی درپی و

منظم از حالت دهنده های مناسب است. این عمل باعث میشود تا

کوتیکول سالم مانده، اصطکاک و الکتریسیته کمتری را داشته باشد. 

 

حالت دهنده هایی که حاوی دایمتیکون هستند :

ترکیبی از سیلیکون که از سیلیکا ساخته شده یکی ازشناخته شده ترین موادروی زمین استبیشترین نشست را بر روی لبه های فلس های کوتیکول دارند،

مکانی که درآن آسیب به راحتی بروز می کند.ذرات کروی بسیار ریز این موادباعث نرمی سطح مو شده و ایجاد درخشندگی می کنند،دایمتیکون،

مو را در مقابل اسیب هاى ناشى از برس و شانه ویا اراستن با ابزاردیگر محافظت می کند و این محافظت در زمان خیس یا خشک بودن یکسان است.

مواد تشکیل دهنده :

دیگر مواد تشکیل دهنده حالت دهنده ها و دیگر مواد مراقبت از مو باصاف و نرم کردن لایه های خارجی کوتیکول کار خود را انجام میدهند.

این مواد شامل عصاره های پروتئینی (کلاژن و اسیدهای آمینه بدست آمده از ابریشم)و پانتنول و ترکیبات مشابه آن (ترکیبات وابسته به ویتامین B5 و …) هستند.

تعدادی این مواد شناخته شده به داخل مو نفوذ و به افزایش رطوبت مو کمک می کنند.موهایی که به خوبی حالت داده شده اند به راحتی و آسانی دچار درهم پیچیدگی نمی شوند.

استفاده از شانه های با دندانه های درشتیا برسی های دارای انتهای گرد نیز بسیار مفید است.تنها راه پرهیز از به وجود آمدن موخوره ،

استفاده پیشگیرانه از حالت دهنده ها و پرهیز از همه پروسه های شیمیایی است. موخوره اگر به وجود آید هرگز ترمیم نخواهد شد و مو به صورت اول خود در نخواهد آمد.

محلول هایی که به عنوان ترمیم کننده موخوره به کارمى روند حاوى مواد سیلیکونى با دانسیته بالا هستند ،

که باعث جمع شدن انتهاى فیبرهای پهن شده به یکدیگر می شوند. اما این محلول ها پس از اولین شامپو شسته خواهند شد ،

ولی به هر حال به کارگیری آنها از امتداد یافتن ترک های ایجاد شده به سمت قسمتهای بالاتر تار مو جلوگیری خواهد کرد.

 

             سوالات خود را در خصوص خدمات ( پوست و مو، زیبایی، لیزر ) با مشاورین کلینیک باران در میان بگذارید.

                                                       ما بصورت 24 ساعته پاسخگوی شما عزیزان هستیم.

                                                        01132288838