لکه ها و کک و مک پوست یکی از علل شایع مراجعه به متخصصین پوست لکه‌های پوستی صورت است. لکه‌های پوستی صورت انواع مختلفی دارند ، از علل شایع آن کک و مک و ملاسما است در این مقاله به کک و مک پوست و روش‌های درمانی آن خواهیم پرداخت ...

بیشتر بخوانید