مکانسیم لیزر های پوست تئوری سلکتیو فتوترمولایزیس Selective Photothermolysis : تئوری selective photothermolysis برای اولین بار در سال ۱۹۸۲ معرفی شد. این تئوری به جذب انتخابی نور ، توسط کروموفورهای بافت‌های بدن اشاره دارد بدین ترتیب که هر کروموفور موجود در بافت‌های بدن طول موج خاصی از نور را، بیشتر از دیگر طول ...

بیشتر بخوانید