فرق مواد دارویی و زیبایی فرق مواد دارویی و زیبایی یا هر دو؟ سازمان دارو و غذای ایالات متحده آمریکا، FDA تعریف مشخصی برای قرارگیری یک ماده در لیست محصولات کازمتیک، دارو، یا هر دو دارد. بر طبق قوانین این سازمان تفاوت قانونی میان یک ماده کازمتیک و یک دارو با هدف استفاده مورد انتظار از ...

بیشتر بخوانید