عفونت اطراف ناخن و راههای درمان : به عفونت چینهای اطراف ناخن اطلاق میشود و موجب تغییر شکل ناخن میگردد. نام دیگر بیماری عقربک یا پارونیشی هست. عوامل باکتریایی, قارچی و ویروسی باعث ایجاد این وضعیت میشوند. بیماری به دو دسته ...

بیشتر بخوانید