سرطان یا تومور بدخیم ملانوم پوست چیست؟ ملانوم یک نوع تومور بدخیم پوستی است که از سلولهای رنگدانه ساز پوست (ملانوسیت) منشا می گیرد. شایعترین مکان درگیری با این تومور پوست است. البته سطوح مخاطی مانند دهان، چشم، ملتحمه و ...

بیشتر بخوانید