ایمنی لیزر  Laser Safety : کاربران لیزرهای پزشکی همواره با خطرات احتمالی و جبران‌ناپذیر ناشی از بکارگیری لیزرها نظیر صدمه شدید به چشم، سوختگی و برش پوست، آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی و غیره مواجه می‌باشند. آشنایی با علل بروز و شکل‌گیری …

بیشتر بخوانید


سیستم‏های خنک‏ کننده : امروزه جهت جلوگیری از آسیب پرتو لیزر به اپیدرم، کاهش درد و اریتم و همچنین افزایش اثربخشی لیزر استفاده از سیستم‏های خنک‏ کننده ، امری ضروری و اجتناب‏ناپذیر است. به طور کلی سیستم‏های خنک‏ کننده به ...

بیشتر بخوانید


در تابش پیوسته توان لیزر نسبت به زمان تغییر نمی کند و تعداد فوتون ها در محفظه لیزر نسبت به زمان ثابت است، البته میزان کلی توان می تواند از میلی وات تا کیلووات متغیر باشد. تابش پیوسته اثرات حرارتی بالایی ایجاد کرده ...

بیشتر بخوانید