دستگاه های لیزر خانگی :   از چند سال گذشته لیزر خانگی به دلیل هزینه‌ی پایین‌تر و راحت‌تر بودن فرایند مو زدایی در منزل محبوبیت پیدا کردند. ملاحظات ایمنی به دلیل استفاده‌ی افراد بدون تجربه مسئله‌ی مهم این نوع دستگاه‌ها به حساب می آیند.  سازمان غذا و داروی امریکا برای دستگاه‌های خانگی بر پایه‌ی نور، ...

بیشتر بخوانید