الکس ، اندی یگ ، دایود کدام بهتر است ؟ سؤال: اگر عمق نفوذ لیزر اندی یک از الکس و دیود بیشتر بوده و برای پوست‌های تیره نیز از ۲ لیزر فوق مناسب‌تر است و موجب سوختگی نمی‌شود؛ پس چرا ما فقط و فقط از دستگاه‌های لیزر اندی یک استفاده نکرده و به دنبال خرید دیود و الکس هستیم؟ ...

بیشتر بخوانید