امواج صوتی : امواج صوتی برحسب فرکانس به سه دسته اینفراسونیک، آکوستیک و اولتراسونیک تقسیم می‏گردند، تفاوت اصلی امواج آکوستیک با سایر امواج صوتی در قابلیت شنیده ‏شدن آن‏هاست. این امواج در بازه فرکانسی 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز قرار ...

بیشتر بخوانید