آر اف فراکشنال ( Fractional RF ) چیست ؟ به زبان ساده این امواج طیفی از امواج الکترومغناطیس می‌باشند که برای عملکرد نیاز  به گیرنده و فرستنده دارند، ( مثل امواج رادیو ). وقتی این امواج در بافت پوست رد و بدل شوند تولید گرما می‌کنند که از این ...

بیشتر بخوانید