مناسب ترین سن کاشت مو بالای 30 سال است. علیرغم تقاضای افراد زیر 30 سال برای کاشت، این افراد کاندیدای مناسبی برای این امر نیستند. زیرا ریزش مو افراد تا سن 30 سالگی ادامه داشته و تا قبل از آن الگوی نهایی ریزش موی آنها مشخص نمی باشد.البته در بعضى از اشخاص بالاى سن ٢۵سالگى که نماى ریزش نمایان شد مى توان از پیوند مو استفاده کرد .تشخیص این مسئله به عهده پزشک با تجربه متخصص پوست و پیوند مو مى باشد.