این افراد می توانند از روشهای درمانىى موضعى وخوراكى كه توسط پزشك متخصص تجويز مى شود ياروش مزوتراپی و … استفاده نمایند.