بطور کلی در حال حاضر 3 تکنیک برای کاشت وجود دارد.

Ø تکنیک اول FUT که مخفف عبارت Follicular Unit Transplantation می باشد. این اصطلاح برای برداشت مو به روش جراحی استفاده می شود.

Ø تکنیک دوم FIT که مخفف عبارت Folicular Isolation Transplantation می باشد. این روش برای برداشت مو به روش بدون جراحی و به صورت تکی استفاده می شود.

Ø تکنیک سوم که اصطلاحا به آن ترکیبی گفته می شود تلفیقی از هر دو تکنیک FIT و FUT می باشد.گاهى افراد سود جو از روش بدون جراحى و……که جنبه تبلیغات دارد استفاده مى کنند.