عاملی که باعث ایجاد آکنه در افراد بالغ می شود ، دقیقا همان عاملی است که موجب بروز آکنه در نوجوانان می شود و آن عبارت است از وجود چربی اضافه پوست و باکتریها.هرگونه تغییر در میزان هورمونهاى جنسى از جمله بارداری یا دوران قاعدگی می تواند باعث بالاتر رفتن میزان چربی پوست یا سبوم گردد.خانمهای سیگاری هم بیشتر از سایرین در معرض خطر آکنه هستند.سن بالاى بیست و پنچ سالگى و ادامه جوش در خانم مى تواند ناشى از تاثیر هورمون ها باشد.آکنه می تواند زمینه ارثی نیز داشته باشد.بعضی افراد ، تا چهل یا پنجاه سالگی هم دچار این مشکل هستند.