بهتر است تا یکساعت پس از تزریق مرتبا عضله تزریقی را حرکت دهید مثلا با لبخندزدن ، بالا بردن ابروها و اخم نمودن ، تا بوتاکس بهتر اثر نماید.