بوتوکس یک ماده درمانی بی خطر جهت رفع چروک ها و عوارض آن حداقل و گذرا می باشد.ممکن است خونمردگی در محل تزریق به خصوص در ناحیه دور چشم دیده شود و گاهی یک دردخفیف یا سردرد به دنبال تزریق دیده می شود. خونمردگی ممکن است در افرادیکه سابقه مصرف آسپرین یا داروهای رقیق کننده خون را دارند بیشتر دیده شود؛ استفاده از کیسه یخ می تواند مانع خونمردگی شود.داروهای ضد التهاب نیز می توانند باعث رقیق شدن خون شما شده و خونریزی و خونمردگیرا افزایش دهند. این داروها باید از 4 روز قبل تا 4 روز بعد از تزریق قطع گردند.در صورتیکه تحت درمان با داروهایی مثل آسپرین، ایندومتاسین، بروفن، پیروکسیکام،ناپروکسن، دیکلوفناک، ویتامین ای، وارفاین، هپارین و … هستید پزشک خود را مطلعنمایید. استفاده از استامینوفن بلامانع است.