بلا فاصله پس از تزریق چربی ناحیه تورم زیادی و جود ندارد اكثر بیماران بعد از تزريق با دیدن چهره جديد خود تعجب می كنند.نورم بعد تزريق به ميزان چربى تزريق شده ومحل ترزريق و عوامل فردى بستگى دارد. در صبح ها ممکن است در هفته اول تورم زیاد تر شود که نگران کننده نیست و حتی در برخی موارد ممکن است در روز دوم یا سوم بطور ناگهانی ورم بیشتر شود. هر چند در اغلب موارد اشکالی ندارد ولی مى توانيد با پزشک خود مشورت کنید نهایتا ده روز تا دو هفته بعد ورم برطرف میشود.ماندن تورم خود باعث جوان سازى مى شود چون در اينده ايجاد كلاژن سازى مى كند.