بلا فاصله پس از تزریق چربی ناحیه تورم زیادی و جود ندارد اکثر بیماران بعد از تزریق با دیدن چهره جدید خود تعجب می کنند.نورم بعد تزریق به میزان چربى تزریق شده ومحل ترزریق و عوامل فردى بستگى دارد. در صبح ها ممکن است در هفته اول تورم زیاد تر شود که نگران کننده نیست و حتی در برخی موارد ممکن است در روز دوم یا سوم بطور ناگهانی ورم بیشتر شود. هر چند در اغلب موارد اشکالی ندارد ولی مى توانید با پزشک خود مشورت کنید نهایتا ده روز تا دو هفته بعد ورم برطرف میشود.ماندن تورم خود باعث جوان سازى مى شود چون در اینده ایجاد کلاژن سازى مى کند.