به منطقه خاصی از پشت سر که تحت تاثیر هورمون مردانه تستوسترون یا DHT (عامل ریزش مو مردان) نمی باشد بانک مو اطلاق می گردد. حقیقت جالب در مورد موهای این ناحیه این است که این موها در صورت انتقال به قسمت های طاس سر همچنان خاصیت عدم ریزش خود را حفظ می کنند. لذا بانک مو افراد بسیار با ارزش بوده و شانس طلایی کاشت مو برای ایشان فقط یک بار فراهم است. لذا سپردن این عمل مهم به دست متخصصین این امر بسیار حائز اهمیت است.به این ناحیه سر safe donor area هم مى گویند.