در بسیارى از افراد چربى تزریق شده ٣-۵ سال ماندگارى دارد.باید توجه داشت عامل یا روند افزایش سن باعث تغییرات بعدى در چهره انسان مى شود پدیده سن.یا aging خودرا بعد از هیجده سالگى نشان مى دهد. حتى در طى یکسال تغییرات واضح در چهره وبقیه قسمت بدن انسان بوجود مى اید که از دید متخصصین این رشته پنهان نیست.شما هم مى توانید به سادگى تغییرات سن را با نگاه به عکسهاىى که در طى سالهاى مختلف مى گیرید متوجه شوید.

چربى تزریق شده بین ٣٠ تا٧٠در صد افزایش حجم ایجاد مى کند که به عوامل زیادى بستگى دارد.توجه داشته باشید قضاوت نهایی باید شش ماه تا یکسال بعد انجام شود به اصطلاح تزریق چربی جا بیفد.گاهی حجم چربی تزریق شده افزایش(hypertrophy) می یابد.اما بعد از دوماه مى توان تزریق مرحله دوم را در صورتیکه نیاز باشد انجام داد.توصیه مى شود این تزریق را نزد پزشک متخصص این کار انجام دهید که نتیجه خوب داشته باشد.