در بسيارى از افراد چربى تزريق شده ٣-٥ سال ماندگارى دارد.بايد توجه داشت عامل يا روند افزايش سن باعث تغييرات بعدى در چهره انسان مى شود پديده سن.يا aging خودرا بعد از هيجده سالگى نشان مى دهد. حتى در طى يكسال تغييرات واضح در چهره وبقيه قسمت بدن انسان بوجود مى ايد كه از ديد متخصصين اين رشته پنهان نيست.شما هم مى توانيد به سادگى تغييرات سن را با نگاه به عكسهاىى كه در طى سالهاى مختلف مى گيريد متوجه شويد.

چربى تزريق شده بين ٣٠ تا٧٠در صد افزايش حجم ايجاد مى كند كه به عوامل زيادى بستگى دارد.توجه داشته باشید قضاوت نهايي بايد شش ماه تا یکسال بعد انجام شود به اصطلاح تزریق چربی جا بیفد.گاهی حجم چربی تزریق شده افزایش(hypertrophy) می یابد.اما بعد از دوماه مى توان تزريق مرحله دوم را در صورتيكه نياز باشد انجام داد.توصيه مى شود اين تزريق را نزد پزشك متخصص اين كار انجام دهيد كه نتيجه خوب داشته باشد.