در روش FUT یک نوار باریک حاوی فولیکول های پیاز مو به طول حدود 15 -10 سانتی متر یا بیشترو عرض 1-1.5 سانتی متر که به آن فلپ (FLap) گفته می شود از پشت سر (ناحیه دهنده) برداشته می شود. محل برداشت بین دو برجستگی پشت سر قرار دارد. سپس نوار برداشت شده در زیر میکروسکوپ توسط متخصصین به واحدهای فولیکولی کوچک تقسیم می شود که به این واحدها گرفت (Graft ) گفته می شود. در هر گرفت ممکن است 1،2،3 و یا 4 پیاز مو وجود داشته باشد. پس از انجام عملیات جدا سازی، گرفت های آماده شده در قسمت طاس سر (ناحیه گیرنده) کاشت می شوند.

در روش FIT تفاوت در نحوه برداشت گرفت هاست. در این روش بوسیله ابزاری بنام پانچ، گرفت ها بصورت تک تک از ناحیه دهنده برداشت و مشابه روش قبل در ناحیه گیرنده کاشت می شوند.

روش دیگری نیز بنام BHT که مخفف عبارت Body Hair Transplantation می باشد به حالتی گفته می شود که برداشت مو به جای سر، از بدن فرد صورت گیرد. افرادی کاندیدای مناسبی برای این روش هستند که بانک موی ضخیمی در بدن داشته باشند. لازم به ذکر است که واحدهای مو در این روش نسبت به موهای سر کم تراکم تر و نازکتر هستند.استفاده از موهاى بدن براى تاسى جلوى محدویت هایی نیز دارد که پزشک تصمیم بان مى گیرد وبه بیمار خودش توصیه مى کند.

در روش ترکیبی تکنیک های FIT و FUT بطور همزمان برای فرد انجام می شود و برای افراد دارای طاسی های وسیع ارجح بوده و نتیجه مطلوب تری حاصل می گردد.