ابتدا به یاد داشته باشید که تا جایی که امکان دارد به پوست صورتتان دست نزنید.دست زدن و لمس کردن پوست صورت،باعث چرب شدن آن می شود و باکتری ها را برای فعالیت مخرب آماده می کند.
دوم اینکه موهای چرب خود را دور از پوست صورتتان نگه دارید و از محصولات مراقبت از موی بدون چربی استفاده نمایید.محصولات مراقبت از موی روغنی،بعد از تماس موه با پوست صورت،روی پوست منتقل می شود و باعث بسته شدن منافذ پوستی می گردد.
نکته سوم این است که باید با پوست خود با ملایمت رفتار کنید.به طور مثال، برای شستشو،از مواد شوینده ملایم و به جای لیف یا اسفنج،از نوک انگشتان صورت استفاده نمایید.