بعد از کاشت مو بهتر است فرد تا 3 روز در حالت 45 درجه بخوابد و مایعات زیاد بنوشد تا دچار ورم احتمالی در ناحیه سر و پیشانی نشود. نکته مهم دیگر اینکه در هفته اول بعد کاشت از انجام فعالیت های سنگین و قرار گرفتن در معرض نور آفتاب بپرهیزد. بعد از کاشت مو فرد نیاز به استراحت مطلق ندارد.با این حال این توصیه از شخصى با شخص دیگر متفاوت مى باشد که پزشک مى تواند براى براى بیمار توصیه کند.