بهتر هست قبل از تزریق چربی به وزن دلخواه برسید اگربعد از تزریق ، ژریم سنگین و کاهش وزن زیاد داشته باشید،چربی تزریق شده هم دچار کاهش حجم می شود. در این مورد بهتر است با پزشک خود مشورت کنید چون ممکن است پزشک شما از چربی ذخیره برای تناسب اندام شما (بازسازی باسن سینه و….) استفاده کند.امروزه از چربی ذخیره بدن استفاده زیادی می شود.