محل تزریق را نباید مالش داد. همچنین باید از ورزش های سنگین تا 4 ساعت پس ازتزریق پرهیز نمود.پس از تزریق باید تا4 ساعت از خم شدن دراز کشیدن و خوابیدن خودداری کرد.از گرم کردن محل تزریق تا 24 ساعت خودداری نمائید ؛ از کلیه فعالیت هائی که منجر به برافروختگی صورت شما شود همانند : مصرف الکل ، ورزش ، سشوار کشیدن ، باد بخاری ماشین ، سونا و برنزه نمودن تا 24 ساعت خودداری نمائید .شماپس از تزریق به هیچ مسکنی نیاز ندارید. در صورت نیاز مصرف استامینوفن یا استامینوفن کدئین کفایت می کند. از مصرف داروهای ضد التهاب پرهیز کنید.