داروهای ضد التهاب ممکن است خون شما را رقیق کرده و خونریزی و خونمردگی راافزایش دهند، این داروها باید از 4 روز قبل تا 4 روز پس از تزریق قطع گردند.درصورت مصرف داروهای آسپیرین ، بروفن ، دیکلوفناک ، ایندومتاسین، ناپروکسن ،وارفارین ، هپارین و …. پزشک خود را مطلع نمایید .مصرف بیش از حد الکل و مکملهای ویتامین E ممکن است میزان خونمردگی را افزایش دهند