عمل کاشت مو یک عمل سرپایی می باشد که سر بیمار با بی حسی موضعی کاملا بی حس شده و در حالیکه فرد کاملا هوشیار است عمل کاشت روی سر وی صورت می گیرد. در واقع تنها درد عمل کاشت مو مربوط به تزریق داروی بی حسی می باشد که آن هم فراتر از یک تزریق معمولی نخواهد بود.البته اين شرايط با تجربه پزشك و شرايط روحى و تحمل بيمار ممكن است كمى متفاوت باشد.