عمل کاشت مو یک عمل سرپایی می باشد که سر بیمار با بی حسی موضعی کاملا بی حس شده و در حالیکه فرد کاملا هوشیار است عمل کاشت روی سر وی صورت می گیرد. در واقع تنها درد عمل کاشت مو مربوط به تزریق داروی بی حسی می باشد که آن هم فراتر از یک تزریق معمولی نخواهد بود.البته این شرایط با تجربه پزشک و شرایط روحى و تحمل بیمار ممکن است کمى متفاوت باشد.