چنانچه عمل کاشت مو توسط پزشک متخصص پوست و مو و دارای تجربه و تبحر کافی در این زمینه و در کلینیکی مجهز و دارای استانداردهای لازم انجام پذیرد می توان گفت عملی بدون عارضه خواهد بود. لذا قبل از تصمیم گیری نهایی برای کاشت مو، در مورد اعتبار، تخصص و کیفیت کار پزشک و کلینیک خود تحقیق نمایید.