هنوز رابطه ای بین کم خونی،کمبود آهن و آکنه ثابت نشده است ولی تعداد معدودی از آزمایشها،رابطه کمی بین این دو را نشان داده اند.با این همه،متخصصان بر این باورند که کم خونی نمی تواند دلیل اصلی بروز آکنه باشد.اما مصرف بیش از حد ترکیبات روی،برای درمان آکنه می تواند به بیماری کمبود آهن و مس بیانجامد.