تحقیقات انجام شده،هیچ رابطه ای بین خوردن شکلات،شکر و غداهای چرب و ایجاد آکنه نشان نمی دهد.اما اگر خوراکی خاصی وضعیت آکنه شما را بدتر می کند،از خوردن آن اجتناب کنید.غذاهای چرب و شیرین،از راههای دیگری سلامت شما را تهدید می کنند.بروز دیابت و بیماریهای قلبی مثالهایی از این نوع بیماریهاست.