آکنه عمقی،معمولا دردناک و آزاردهنده است.این نوع آکنه زمانی تشکیل می شود که منفذ پوست،در عمق و در فاصله زیاد از سطح پوست مسدود می شود.پزشکان معمولا این نوع آکنه را برای کوتاه مدت با تجویز آنتی بیوتیک درمان می کنند.
استفاده از کورتیکوستروید Corticosteroids می تواند باعث رفع التهاب پوست شود. کرمهای حاوی رتینوید Retinoids هم در کمک به درمان این نوع آکنه مفید خواهد بود.
به هیچ وجه این جوشها را فشار ندهید و دستکاری نکنید.چون باعث بدتر شدن آنها می شود و بعد از برطرف شدن جوش،جای آن باقی خواهد ماند.