سلولیت چیست :به تجمع چربی در نواحی خاصی از بدن که باعث تغییر بافت هم‏بند و ناهمواری ظاهر پوست (پوست پرتقالی) می‏شود، سلولیت گفته می‏شود. در حقیقت سلولیت علاوه بر چربی شامل تجمعی از مواد زائد مانند مولکول‏های آب، مواد …

بیشتر بخوانید