مازندران، بابل ، میدان کشوری ، خیابان سرگرد قاسمی مجتمع پزشکی باران طبقه سوم

تلفن : 01132288838

ایمیل : info [at] dr-adabi.com