محدودیت خاصی و جود ندارد اما خوردن آناناس تازه یاقرص اناهیل می تواند در کاهش التهاب و ورم موثر باشد در زمانى چربى در نواحى باسن ،سينه و …تزريق مى شود پزشك ممكن است دستورات خاصى را توصيه كند.